Vil ha dobbeltspor innen 2023

I forbindelse med Stortingets behandling av klimameldingen, mener Jernbanealliansen at Oslo-Halden må få dobbeltspor innen 2023.

Jernbane

BYGGES PÅ TRE STREKNINGER SAMTIDIG. Jernbanealliansen mener hele InterCity-triangelet med strekningene Oslo-Lillehammer, Oslo-Skien og Oslo-Halden, må bygges ut samtidig.

Foto: Rainer Prang / NRK

Jernbanealliansen, som inkluderer fagbevegelsen, arbeidsgiverorganisasjoner og miljø- og trafikksikkerhetsorganisasjoner, mener det må inngås et bredt politisk forlik om at hele InterCity-triangelet på jernbanen (Oslo-Lillehammer, Oslo-Skien og Oslo-Halden) skal ha dobbeltspor innen 2023.

- Det er en viktig målsetning å flytte mer av trafikken fra vei til bane. Et avgjørende tiltak vil være å forsere utbyggingen av dobbeltspor i InterCity-triangelet, og at det vedtas en endelig ferdigstillelsesdato, sier styreleder i Jernbanealliansen Gunnar Larsen på alliansens nettsider.

Les også:

Jernbane

TUNGVEKTERE BAK JERNBANEKRAV. Jernbanealliansen består av Arbeidsgiverforeningen Spekter, Framtiden i våre hender, Landsorganisasjonen i Norge, LO Stat, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon og Trygg Trafikk.

Foto: Rainer Prang / NRK

Miljøvennlig transport

Dobbeltspor i InterCity-triangelet er beregnet å kutte klimagassutslippene med 45 000 tonn.

Jernbanealliansen mener dette er et viktig og nødvendig tiltak i arbeidet med å oppfylle klimamålsetningene.

InterCity er ifølge alliansen også et avgjørende første steg for videre utvikling og modernisering av det norske jernbanenettet, noe som vil gi ytterligere reduksjoner.

Les også:

Bygge alle strekninger samtidig

For at dobbeltspor i InterCity-triangelet skal bygges ferdig innen utgangen av 2023, mener Jernbanealliansen at det må planlegges og bygges for fullt på alle de tre InterCity-strekningene samtidig.

Alliansen mener planarbeidet nå må fullføres, så man får en helhetlig plan der logistikken går opp, slik at omfattende samtidig utbygging blir mulig.

Det må sikres forutsigbar finansiering, og det må hentes inn kapasitet til å prosjektere og bygge raskt nok.

- Det vil gi kommuner, befolkning og næringslivet nødvendig forutsigbarhet. InterCity-triangelet er navet i det norske jernbanenettet, og således viktig for hele landet, sier Gunnar Larsen.