Vil ha bukt med togkaoset

Regjeringen trapper opp innsatsen for å hindre at togtrafikken i Oslo-området stadig bryter sammen.

Passasjerer står i kø på Oslo-S under togkaos

Spesielt sist vinter var innstilte tog og forsinkelser mer regelen enn unntaket på grunn av signalfeil, strømbrudd og andre problemer knyttet til gammelt og utrangert teknisk utstyr.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Spesielt sist vinter var innstilte tog og forsinkelser mer regelen enn unntaket på grunn av signalfeil, strømbrudd og andre problemer knyttet til gammelt og utrangert teknisk utstyr.

I forslaget til statsbudsjett foreslås det å sette av 557 millioner kroner til det såkalte Osloprosjektet, mot 470 millioner kroner i år.

Prosjektet startet i 2008 og omfatter en grunnleggende fornyelse og opprusting av jernbaneinfrastrukturen i Oslo-området.

Regjeringens mål er flytogstandard på strekningene Oslo S - Lillestrøm, Oslo S - Asker og Oslo S - Ski. Kostnadsrammen for å nå dette målet er nå om lag 2,1 milliarder kroner.

Sjekk hele Oslo-budsjettet

Sjekk hele Akershus-budsjettet

Nytt dobbeltspor

Dessuten foreslår regjeringen å bevilge 366,3 millioner kroner til nytt dobbeltspor Oslo S - Ski, den såkalte Follobanen. Om lag halvparten går til ombyggingen av Ski stasjon, resten til videre planlegging av dobbeltsporet.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus. Følg NRK Østlandssendingen på twitter og facebook.