Vil ha bedre merking av kraftledninger

Norsk Flygerforbund etterlyser bedre merking av hindringer for fly og helikoptre. Luftfartstilsynet måtte i 2009 trekke tilbake et forslag om nye regler.

Ulykkeshelikopteret på Sollihøgda

Ulykkeshelikopteret på Sollihøgda traff en høyspentlinje før havariet.

Foto: Su Thet Mon / NRK

Pilot Bjørn Nergård

Pilot Bjørn Nergård omkom i ulykken på Sollihøgda.

Foto: Terje Heiestad / Norsk Luftambulanse / NTB scanpix

– Det er for dårlig. Vi må ha klarere retningslinjer for merking av luftfartshindre, og hvilke luftfartshindre som skal merkes, sier nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatvold.

Tirsdag styrtet et legehelikopter i bakken etter å ha truffet en høyspentledning ved Sollihøgda. Pilot Bjørn Nergård og anestesilege Anders Rostrup Nakstad omkom i ulykken.

En tredje person ble alvorlig skadet. Den 51 år gamle mannen får behandling ved Oslo universitetssykehus.

Les: Øyenvitne: – Det smalt og gnistret

Måtte trekke forslag

I 2009 la Luftfartstilsynet frem forslag en ny, skjerpet forskrift om luftfartshindringer. Dette forslaget ble aldri innført. Luftfartstilsynet måtte trekke tilbake forslaget, som fikk kritikk fra flere hold.

– Noen mente det ikke gikk langt nok, mens andre mente det var helt urealistisk med så mye merking, sier flyplassinspektør Sverre Vebjørn Kjerpeseth i Luftfartstilsynet.

Det var spesielt kraftbransjen som hadde innvendinger mot de nye forskriftene. De la frem regnestykker over hva det ville koste, og det var så skyhøye beløp at de mente det var umulig. De mente sikkerhetsgevinsten ikke sto i forhold til hvor mye det kostet. Derfor valgte Luftfartstilsynet å trekke forslaget.

Penger mot sikkerhet

Det er flygerforbundet ikke glade for. Forbundet mener dette er nok et eksempel på at penger settes foran sikkerhet.

– Vi ser en lignende konflikt over alt i luftfarten, der sikkerhetstiltak settes opp mot økonomi. Det er en holdning vi ikke liker, og vi må sette sikkerheten på topp hvis vi skal fly trygt i et land som Norge, sier Skatvold.

Les: Kraftlinjer stor fare for sikkerhet i lufta

Ny forskrift kommer

Ødelagt strømmast etter helikopterstyrt

Høyspentledningen på ulykkesstedet gikk 35 meter over bakken. Så lave ledninger blir ikke merket verken etter gamle eller nye forskrifter.

Foto: Su Thet Mon / NRK

Etter flere høringsrunder og utkast har Luftfartstilsynet nå sendt et nytt forslag ut på høring. Det skal erstatte nåværende forskrifter fra 2002, som både tilsynet og flygerforbundet mener har gått ut på dato.

– Det er strengere enn den gamle forskriften, men den går ikke så langt som det vi foreslo i 2009. Dette er et mer realistisk forslag, og vi synes selv det er blitt godt. Forslaget er ute på høring nå, sier flyplassinspektør Kjerpeseth.

Norsk Flygerforbund er ikke fornøyd – hverken med dagens merkeforskrifter eller de forslagene som er lagt frem.

– Vi må ha visuell – synlig merking. GPS og elektroniske kart er bra, men vi kan ikke stole på det. Det er avgjørende for sikkerheten at vi faktisk ser hindrene, sier Skatvold.

Fikk ikke kontakt med piloten

Politiet forsøkte å kalle opp piloten før landingen på E16 for å advare om de vanskelige landingsforholdene, men de lyktes ikke med å få kontakt. Ambulansehelikopteret skulle hente en sjåfør som var alvorlig skadet etter en trailervelt ved Sønsterudtunnelen.

Les: Luftambulansen: – Kjent med flere tilfeller av kommunikasjonsproblemer

Tirsdag kveld ble helikoptervraket heist opp på en lastebil og fraktet vekk. Havarikommisjonen har plukket med seg enkelte deler som kan være med på å gi svar om ulykken.

– Noen komponenter og navigasjonsutstyr kan være med på å gi oss informasjon om hvordan helikopteret fløy, sa Tor Nørstegård, leder og inspektør i Havarikommisjonen, til NRK tirsdag kveld.

Nå skal Havarikommisjonen se nærmere på vraket på Lillestrøm, snakke med vitner, Luftambulansen og andre.

Norsk Luftambulanse kunne tirsdag kveld ikke forklarer hvorfor politiet ikke fikk kontakt med piloten i helikopteret som styrtet.

Oversikt over ulykkesstedet ved Sollihøgda (grafikk)
Foto: Jon Eeg / Sivert Moe Winther / NTB Scanpix / NRK

– Umulig å merke alt

Alle kraftspenn og hindringer som ligger høyere enn 60 meter over bakken, skal i utgangspunktet merkes, men striden har stått om hvor mye merking som trengs.

Ambulansehelikopteret som havarerte på Sollihøgda traff en høyspentledning som bare var 35 meter over bakken. Derfor har det ikke vært aktuelt å merke den, verken etter de gamle eller de nye forskriftene. Det vil koste enorme summer å merke så lave kraftspenn, selv om det teoretisk er mulig, forklarer flyplassinspektør Sverre Vebjørn Kjerpeseth.

– Det er noen som til syvende og sist skal betale regningen for dette, og så langt har ikke kraftbransjen vært villig til å betale for merking av disse lave kraftspennene, sier inspektøren.

Les: Vitne: – Personene som dirigerte helikopteret overså kabel

Trailervelt Sollihøgda

VELTET: Helikopteret som styrtet ble rekvirert etter at denne traileren hadde veltet på E16.

Foto: Terje Annaniassen