Vil ha barnebillett på bussen

Ungdommens fylkesting i Buskerud foreslår at unge opp til 24 år skal få kjøpe barnebillett på bussen.

Kristian Gravermoen kjøper billett

Kristian Gravermoen (18) og resten av Ungdommens fylkesting i Buskerud mener ungdom bør få reise billigere med buss.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Ungdommens fylkesting mener det er urimelig at ungdom skal betale voksenpris fra de fyller 16 år, siden de færreste unge har økonomi som voksne.

– Det er vanskelig å ha økonomi som en voksen når du er 16 år. Vi regnes ikke som voksne før vi er 18 år, sier leder Kristian Gravermoen i Ungdommens fylkesting i Buskerud.

Kristian Gravermoen

Kristian Gravermoen (18) vil ha billigere bussbilletter.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Fylkestinget vil ha en utvidelse av barnebilletten til å gjelde personer opp til 24 år, eller en egen ungdomsbillett.

– På samme måte som mange eldre har dårlig økonomi og får rabattordninger, så har også vi unge dårlig økonomi. Ifølge FN er vi ikke å anse som voksne før vi er 24 år, og det er stort sett når vi kommer over den alderen at vi begynner å få en voksen økonomi, sier Gravermoen.

Dette er det første forslaget fra Ungdommens fylkesting som skal behandles politisk i fylkeskommunen.

Les også:

Trond Johansen

Leder for samferdselsutvalget i Buskerud fylkeskommune, Trond Johansen.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Skal behandles politisk

Forslaget skal behandles i hovedutvalget for samferdsel torsdag 20. november.

– Vi må nok se mer på hvordan vi skal utrede det i forhold til øvrige takster. Vi kommer til å jobbe videre med denne saken, sier Trond Johansen, leder for samferdselsutvalget.

Forsker Jørgen Aarhaug ved Transportøkonomisk institutt (TØI) tror flere unge vil ta bussen dersom det blir billigere.

– Prisen har noe å si. Dette er et ganske virkningsfullt tiltak i gitte omstendigheter. Det hjelper ikke med lav pris så lenge bussen ikke går dit du vil, når du vil. Du er avhengig av et godt kollektivtilbud i bunn før pris er et viktig tiltak for å endre bruken, sier Aarhaug.

Les også: Snart kan du kjøpe billett på mobilen