Hopp til innhold

Vil ha alkoholkultur på timeplanen for innvandrere

Uvitenhet om alkoholkultur fører til både fordommer og frykt, mener organisasjonen IOGT. De krever at nyankomne til Norge får norsk drikkekultur på læreplanen.

Introduksjonskurs på Skedsmo voksenopplæringssenter

KURS OM ALKOHOL: Nylig lærte elevene ved Skedsmo voksenopplæringssenter om alkoholkulturen i Norge.

Foto: Rushda Syed / NRK

– Mange tror at alle nordmenn drikker, at de drikker mye og at ungdommer har lov til å drikke. Informasjon er med på å bryte ned noen misforståelser og fordommer, sier Mirjeta Emini, organisasjonskonsulent i rusforebyggingsorganisasjonen IOGT.

I to år har hun holdt kurs om alkoholkultur, lover og regler for innvandrere, og har blant annet møtt en far som ikke ville sende sønnen på skoledisko fordi han trodde disko betød alkohol. I dag står hun i et klasserom på Skedsmo voksenopplæringssenter.

Mirjeta Emini

Mirjeta Emini holder kurs om norsk alkoholkultur og mener det er for dårlig at dette ikke er et fast innslag i introduksjonskurset.

Foto: Ellen Reiss

– I Norge sier loven at du ikke skal servere alkohol slik at noen blir full. Og Skedsmo kommune har sagt at klokken 2 er det uansett stopp, forteller hun oppe ved tavla.

– Stopp, men ikke stengt? spør Jalal al Zargwi fra Syria.

– Preger samfunnet

Det kommer opp mange spørsmål når alkohol står på timeplanen. Alle som kommer til Norge må gjennom et kurs med 50 timer samfunnskunnskap som en del av introduksjonsprogrammet.

Læreplanen er omfattende, men i dag står det ingenting om alkohol i den. Det er problematisk, mener Emini.

Nå krever organisasjonen at denne informasjon blir en permanent del av opplæringen som gis til nyankomne i Norge.

– Alkohol preger det norske samfunnet sosialt sett. Da tenker jeg at vi ikke kan sende elever ut i samfunnet uten å ha snakket om dette, sier Emini.

– Mange kvier seg

Xeni Kristina Dimakos

Xeni Kristine Dimakos i Vox, som har ansvaret for læreplanen, sier kommunene står fritt til å gjøre lokale tilpasninger.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Det hender fra tid til annen at noen vil endre læreplanen, sier Xeni Kristine Dimakos, avdelingsleder i Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

De har ansvaret for læreplanen. Den åpner for at kommunene kan tilpasse undervisningen etter grupper og behov, mener Vox.

– Om dette skal gjøres permanent eller ikke er opp til kommunene. Læreplanen skal være veldig overordnet og sier at det er mulig å gjøre lokale tilpasninger, sier Dimakos.

Emini mener likevel at temaet er for viktig til å utelates fra læreplanen.

– God forebygging er god integrering. Mange kvier seg derfor for å være med på det sosiale etter jobb eller for å sende barna på fritidsaktiviteter, leirskole eller klassefest. Håpet er at jo mer de vet og forstår, desto tryggere kan de være i sine valg, sier hun.