Vil ha "psykebil" til Buskerud

Stortingspolitiker Anders Werp vil ta kontakt med Helse Sør Øst for å få på plass en ambulanse som kan frakte psykisk syke pasienter.

Politiet bruker i dag store ressurser på slik pasienttransport.

I går etterlyste politimesteren i Søndre Buskerud en egen ambulanse for psykisk syke, slik de har i Bergen og Stavanger.

Werp sier han har jobbet politisk med denne saken over lang tid, men vil nå også ta kontakt med helseforetaket.