Vil ha 4380 tomme hytter

Regjeringen vedtok i dag at det er forbudt å oppholde seg på fritidseiendommer som ikke ligger i den kommunen en bor. Fredrikstad kommune har 4380 hytter. Nå anmoder ordfører Jon-Ivar Nygård alle hytte-, båt- og campingturister om å dra fra kommunen.

Video Monopol gir dyrt vann på hytter i Fredrikstad
Foto: Nyhetsspiller