Vil gjøre villsvin til en merkevare

Villsvinet er kommet for å bli i Norge og bør forvaltes på lik linje med andre arter, mener Siv Jacobsen i Arbeiderpartiet.

Villsvin

Aremark er det eneste stedet i landet med en registrert stamme av villsvin.

Foto: Gerhard Lachs/Code 20416 / SCANPIX

Østfold har foreløpig den eneste villsvinstammen i Norge. Gruppeleder i fylkestinget, Siv Jacobsen (Ap), mener at det er et forsprang som bør utnyttes.

– Nå har det vært villsvin i Østfold siden 2005, så dette dyret har kommet for å bli. Det betyr at vi må ta det på alvor og utnytte det. Man må forvalte det slik at det ikke gjør skade på jordbruket, og at vi kan utnytte det i forhold til for eksempel reiseliv, jakt og mat.

Eneste stedet med stamme

Siv Jacobsen

Siv Jacobsen (Ap) mener at Norge, og Østfold spesielt, bør utnytte villsvinene i landet.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Villsvinet står på norsk svarteliste, og er en uønsket art i norsk fauna.

Men på grunn av mildere klima, og den store villsvinstammen i Sverige, mener Jacobsen det er sannsynlig at villsvinet har kommet for å bli.

Derfor bør Østfold bruke anledningen til å utnytte villsvinet på en slik måte, at det kan bli en merkevare for fylket.

– Vi har villsvin hele veien fra svenskegrensen og opp til Trysil, men Aremark er det eneste stedet i landet hvor det er en fast stamme. Det er opp til oss å gjøre noe unikt for å utnytte den situasjonen, mener Jacobsen.

Les også: