Vil gjøre det lettere å felle ulv

Regjeringen vil gjøre det enklere og raskere å felle ulv som befinner seg i beiteprioriterte områder. Tiltakene trer i kraft så raskt som mulig.

Ulv i Sarpsborg

LEVER FARLIG: Regjeringen vil gjøre det enklere å felle ulv.

Foto: Kjetil Thon

Blant tiltakene som skal innføres så fort som det er praktisk mulig er å innføre varslingsplikt på tvers mellom fylker ved observasjon av ulv, å øke døgnsatsene for godtgjørelse til jegere som deltar i kommunale skadefellingslag, og å doble utgiftsdekningen til disse lagene.

Regjeringen vil også utvide tidsrammen for fellingsperiodene fra hver tredje eller fjerde dag til opptil to uker, og å gi tillatelse til å bruke hunder i jakten på ulven.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er spesielt fornøyd med det siste tiltaket.

– For meg har det vært avgjørende å få sikret effektive uttak av ulv i beiteprioriterte områder. Jeg er derfor spesielt glad for at vi nå får på plass hjemmel til å bruke hund i ulvejakta, når lokale myndigheter finner det hensiktsmessig, sier han i en kommentar.

– Skal skje så raskt som mulig

– Dette er helt nødvendig. Særlig for de områdene som er utenfor ulvesonen, men som har mye ulv på beiteområdene. Det er ille å se ens egne dyr bli tatt av ulven, sier stortingspolitiker Ingjerd Schou (H) til NRK.

Ingjerd Schou

ENKELT: Ingjerd Schou (H) mener tiltakene vil gjøre det enklere for folk å drepe ulv utenfor ulvesonen.

Foto: Camilla Næss / NRK

Schou mener tiltakene rett og slett skal gjøre det enklere for folk å drepe ulv i områder med beitende dyr. Hun sier tiltakene skal tre i kraft så fort som mulig.

– Jeg tror det bare er tiden og veien. Regjeringen har sagt at dette skal skje så raskt som mulig.