Vil fylle tankene med hydrogen

Mange nye tankstasjoner for hydrogenbiler dukker opp i Oslo-området de neste åra. Men de utslippsfrie bilene er ennå sjeldne i trafikken.

Svein Erik Andersen og Ulf Hafseld

SAMARBEID: Kirken i Bærum gir fra seg eiendom ved Høvik kirke, for å få bygget en ny hydrogenstasjon. Kirkeverge i Bærum, Svein Erik Andersen, til venstre, daglig leder i HYOP, Ulf Hafseld, til høyre.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Satsingen på hydrogenbiler i Oslo-området går nå over i en ny fase. Fra testing av noen få og små hydrogenstasjoner og cirka 30 biler, skal det bygges et nett av stasjoner som opp mot 2020 skal kunne forsyne 4-5000 utslippsfrie biler med drivstoff.

– Utprøving og demonstrasjoner viser at hydrogen kan brukes som drivstoff i transportsektoren. Når vi nå skal introdusere dette i den kommersielle fasen, må vi bygge ut stasjoner med høy kapasitet som kan betjene de bilene vi forventer kommer framover.

Det sier Ulf Hafseld, daglig leder i selskapet HYOP, som driver tankstasjoner for hydrogen.

Planlagte hydrogenstasjoner

Her har HYOP planlagt hydrogenstasjoner de neste åra.

Foto: HYOP

Kirkelig engasjement

HYOP har i dag fire hydrogenstasjoner, to i Oslo, en på Gardermoen samt en i Porsgrunn. Det er planer om nye stasjoner blant annet på Hvam i Skedsmo og på Ryen i Oslo.

Også på Høvik i Bærum skal det bygges ny tankstasjon, det skjer med støtte fra EU og Akershus fylkeskommune.

Her skal en gammel prestebolig rives for å gi plass til påfylling av miljøvennlig drivstoff. Det syns Kirkeverge i Bærum, Svein Erik Andersen, passer bra:

– Vi som driver med kirke vil jo gjerne at folk skal få påfyll, både i tankene og på tanken. Miljøet står veldig sterkt innenfor kirken. Vi har inngått et samarbeid med de som skal utvikle hydrogenstasjoner i Norge, og det passer veldig godt med vårt miljøengasjement.

Sjeldne biler

Ennå er det få hydrogenbiler på norske veier. Pr. november var det registrert 28 hydrogenelektriske biler i Norge, ifølge E24.

Huyndai har vært nærmest enerådene på markedet, men flere bilprodusenter kommer nå på banen. Toyota og Honda har lansert sine hydrogen-modeller, og Mercedes har varslet at de vil komme med en modell i 2017.

Dermed kan det bli flere biler med HY på nummerskiltet. Og i motsetning til for elbilene, er det så langt ikke kommet restriksjoner for kjøring i kollektivfeltene for hydrogenbilene.

– Man kan kjøre alene i kollektivfeltet på E18 mellom kl.7 og kl.9 med hydrogenbil. Vi forventer at dette godet opprettholdes fram til vi er kommet opp i et høyt antall biler, sier Ulf Hafseld i HYOP.

Hydrogenbil

STØTTER: Akershus fylkeskommune bidrar økonomisk til å bygge hydrogenstasjonen på Høvik.

Foto: Dag Aasdalen / NRK