Vil frikjøpe politikerne mer

Rådmannen i Sarpsborg foreslår å utvide ordningen med å ha politikk som betalt jobb. I dag er det satt av 3,3 årsverk i kommunen som blant annet går til å kjøpe fri lederne for de politiske utvalgene en dag i uken. Fra og med neste år er det foreslått å utvide ordningen til 4,7 årsverk, og gi utvalgslederne to dager i uken. Saken skal behandles av planutvalget i Sarpsborg torsdag.