Hopp til innhold

Vil frata kirken ansvaret for begravelser

Bystyret i Oslo mener en trosnøytral part bør ha ansvar for begravelser, og har derfor bedt Regjeringen om å endre gravferds- og kirkeloven.

Nordre gravlund i Oslo

NORDRE GRAVLUND: Kirkevergen i Oslo mener det er kirken som på best måte kan ivareta ansvaret for begravelser. På Nordre gravlund og i resten av Oslo, er det i dag en mellomløsning der kommunen og kirken deler ansvaret.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Hallstein Bjercke

Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) mener en trosnøytral part bør ha ansvar for begravelser.

Foto: Kjell Vesje / NRK

– Dagens lov er utdatert. Jeg mener den var utdatert allerede i 1975, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke (V), som mener det er kommunen som bør ha ansvar for å gravlegge folk.

I dag står det i både kirkeloven og gravferdsloven at det er Kirkelig fellesråd som har ansvaret for gravferdsforvaltningen.

Et enstemmig bystyre i Oslo er derimot uenig i dette. Kommunen har nå sendt brev til kulturminister Thorhild Widvey (H) om å endre loven, slik at ansvaret overføres til kommunene.

– I en by som er så sammensatt som Oslo så mener jeg det er feil at ett trossamfunn skal representere alle. Det er mange som ikke ønsker å være representert av kirken. På et prinsipielt nivå så handler dette om trosfrihet, og om friheten til å velge religion og friheten til å velge bort en religion, sier Bjercke.

Oslo er en by med en mangfoldig og flerkulturell befolkning. Oslo kommune mener befolknings- og trossammensetningen må gjenspeiles i gravferdsordningen. Ett trossamfunn representerer ikke alle, og bør derfor ikke ha en slik rolle.

Oslo kommune i brev til kulturdepartementet

Selv om kommunene eventuelt vil få forvaltningsansvaret for gravferder, vil det fortsatt være opp til hver enkelt familie hva slags seremoni en ønsker for egne begravelser.

Mener kirken best kan ivareta begravelser

Robert Writgh

Kirkevergen i Oslo, Robert Wright.

Foto: Charlotte Oliversen / NRK

Kirkevergen i Oslo er uenig i at kirken bør bli fratatt alt ansvar. Han mener det er kirken som på best mulig måte kan ivareta ansvaret for gravferden.

– I 99 prosent av kommunene i landet er det Kirkelig fellesråd som står for dette, og der fungerer det bra. Jeg har ikke kjennskap til noen steder der det er kommet klager på dette, sier kirkeverge Robert Wright.

– Vi sier at vi skal være med på dette fordi vi har en verdiforankring som også representerer det andre trossamfunn har i denne sammenheng.

Ulovlig løsning i Oslo

I Oslo kommune er ansvaret for gravferder delt mellom kommunen og kirken. Dette er en mellomløsning som er ulovlig, fordi loven sier at det er kirken som skal være ansvarlig, med mindre de selv gir fra seg ansvaret til kommunene. Den ulovlige mellomløsningen i Oslo varer ut 2016.

– Det mener jeg er uheldig. Det er både vi og Kirkelig fellesråd klar over. Vi har nå ett og et halvt år på oss til å finne en permanent løsning, sier Hallstein Bjercke.

I alle andre kommuner bortsett fra Sola, Skedsmo og Oslo er det i dag Kirkelig fellesråd som har alt ansvar.

Kulturdepartementet kunne ikke stille til intervju, men skriver til NRK at de vil invitere byrådet til et møte for å diskutere saken.