Vil utsette utbyggingen av dobbeltspor på Østlandet

Jernbanedirektoratet støtter Bane Nor sitt råd om å utsette dobbeltsporet jernbane og raskere reisetid på det sentrale Østlandet.

Tog på vei mot Nydalen.

FORSINKET: Togpendlerne på det sentrale Østlandet må belage seg på forsinkelser i utbyggingen av dobbeltsporet jernbane.

Foto: Hans Petter Berge Hammersmark / NRK

– Slik jeg oppfattet det, kom de (Bane Nor) med et dokument som sier at «hvis dere gir oss litt mer tid, så kan vi spare store pengesummer». Du trenger ikke å være sunnmøring for å synes at det er et ok utgangspunkt. Vi følger dem på det, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik da hun la frem Jernbanedirektoratets forslag til handlingsprogram for 2018–2029.

Kirsti Slotsvik

STØTTE: Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik la mandag frem Jernbanedirektoratets handlingsplan for de neste 11 årene. Der gir de støtte til Bane Nor sitt ønske om å utsette utbyggingen.

Foto: Aleksander Båtnes / NRK

Der gir Jernbanedirektoratet støtte til Bane Nor i deres ønske om å utsette utbyggingen av dobbeltsporet jernbane på det sentrale Østlandet med flere år.

Ifølge Stortingets vedtak skulle pendlere fra Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss få raskere togforbindelse til Oslo innen 2024.

Men i februar fortalte konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor til Aftenposten at dette ikke var realistisk å få til.

Bane Nor ønsket derfor å utsette fullføringen av InterCity-utbyggingen til 2025 for Tønsberg, 2026 for Hamar, 2027 for Fredrikstad (videre til Sarpsborg innen 2029) og 2028 for Hønefoss.

Vil ikke gi fasit for ferdigstillelse

– Bane Nor ønsker å stable prosjekter i tid, slik at det gir minst mulig ulempe for dem som skal ta toget. Det er noe som det er verdt å lytte og tilpasse seg til, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Hun ville mandag ikke spekulere i når de forskjellige strekningene vil være ferdig utbygget.

– Jeg oppfatter at det er stor interesse for når prosjektene blir ferdig. Det vil ikke være bestemt i dette handlingsprogrammet, det vil være bestemt i budsjettet vi får fra Stortinget det enkelte år. Beklager til de som venter på den store fasiten i dag, dere blir nok litt skuffet, sier Slotsvik.

Jernbanedirektoratet stiller seg bak de fleste av Bane Nors anbefalinger om utsettelse. Forslaget skal ut på høring til slutten av juni før regjeringen skal ta en avgjørelse.

Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen sier til NRK at de fremdeles har store ambisjoner for jernbaneutbyggingen.

– Jeg ønsker fortsatt at vi skal ha en god fremdrift. Men når man fra jernbanefaglig hold sier at dette er vanskeligere enn vi trodde for bare ett år siden, så må vi ta innover oss denne informasjonen.

Betyr det at forsinkelsen som Bane Nor ønsker blir noe av?

– Det vet vi ikke enda. Nå skal dette ut på høring. Så håper vi at det er gode fagmiljøer som vil komme med innspill. Vi skal bygge en god dobbeltsporet jernbane, det er vår målsetting, sier Solvik-Olsen.

Bane Nor: – Helt irrasjonelt

Konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund, uttalte mandag morgen til VG at de forventet at Jernbanedirektoratet i stor grad ville lytte til deres råd.

– Vi så at det var hele seks nye strekninger som skulle være ferdig til 2026, og det er helt irrasjonelt. Vi mener det eneste fornuftige er å fordele dette utover, sier han.

Bane Nor Gorm Frimannslund

VIL UTSETTE: Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor mener det vil være mest fornuftig å utsette InterCity-utbyggingen til flere byer.

Foto: Espen Breivik / NRK

Bane Nor mener blant annet at utbyggingen av InterCity på Østlandet kan bli veldig dyr hvis alle strekningene skal bygges ut samtidig.

De peker samtidig på at det vil bli press i anleggsmarkedet og de frykter stor misnøye blant pendlerne hvis det vil bli buss for tog på mange strekninger samtidig.