Vil forby russen å rulle

– Alt tyder på at det er veldig vanskelig å kombinere rulling og russefeiring med godt smittevern. Vi kommer til å ta initiativ til å forby rulling, sa byrådsleder Raymond Johansen i forretningsutvalget i ettermiddag. Et stort utbrudd av covid-19 blant russ i Oslo vest er en viktig del av forklaringen på at smitten i Oslo har økt noe den siste tiden.