Hopp til innhold

Vil forby bonde å ha dyr

En bonde i Østfold har fått varsel om aktivitetsnekt. Mattilsynet har gjentatte ganger funnet syke og skadde dyr på gården.

Bonde får ikke ha dyr

Mattilsynet er bekymret for det store antallet døde dyr som er avdekket under tilsyn.

Foto: HEIDI GOMNÆS / NRK

Mattilsynet har fulgt dyreholdet til bonden i Østfold i nesten 20 år. En rekke ganger har de avdekket skadde, syke og døde dyr. Avdelingssjef i Mattilsynet Jarle Bersjø, forteller om dyr som har måttet lide helt unødvendig.

– Det har vært ulike typer skader. Det har vært dyr som har ligget flatsides, som ikke har vært i stand til å reise seg. Det har vært beinbrudd osv.

Det er alvorlige skader og smertefulle tilstander.

Jarle, Bergsjø, Mattilsynet

Bløte og gjørmete uteområder

Avdelingssjef i Mattilsynet Jarle Bersjø viser til bilder som er tatt på gården i forbindelse med tilsynene som er avholdt. Et av bildene viser en ku som vasser i gjørme og møkk.

– Det går jo til midt oppe på beina, og det sier seg selv at dette ikke er et sted hvor dyr burde oppholde seg. Det er noe av det verste vi har sett.

Ifølge Mattilsynet har dyrene på gården gjentatte ganger manglet tilgang til tilfredsstillende oppstalling og liggeplass, uteområdene har vært bløte og gjørmete og det har vært mangelfull tilgang til fôr og vann.

I 2013 ble storfeholdet avviklet etter vedtak fra Mattilsynet, men bonden startet opp igjen i 2017.

Vil forby bonde å ha dyr
Foto: HEIDI GOMNÆS / NRK

Mange døde dyr

I siste tilsynsrapport skriver Mattilsynet at de finner det særlig grovt at bonden, selv etter pålegg, ikke har sørget for å behandle dyrene på en tilfredsstillende måte.

De skriver om flere tilfeller hvor dyr har dødd på beite – uten at bonden har oppdaget det. Ved to av tilsynene ble det funnet døde dyr i en drikkevannskilden.

Mattilsynet ser alvorlig på og er svært bekymret for antallet døde og syke dyr vi har oppdaget under våre tilsyn i dyreholdet ditt.

Mattilsynet

Varsler aktivitetsnekt

Nå vil Mattilsynet ha slutt på dyreholdet på gården. De mener bonden over lang tid har vist at han mangler forståelse og kompetanse for å ivareta dyrenes behov.

I forrige uke mottok bonden varsel om aktivitetsnekt.

– Det som gjelder i dette tilfelle vil være altomfattende. Han får ikke lov til å holde noen produksjonsdyr, det inkluderer også hest. Han kan ikke eie det, han kan ikke omsette, ikke bruke og heller ikke stelle, forteller Bergsjø.

storfe, dyrevelferd

Mattilsynet mener at dyrene gjentatte ganger har hatt mangelfull tilgang til fôr og vann.

Bonden mener Mattilsynet tar feil

NRK Østfold har vært i kontakt med bonden, som mener Mattilsynet har gjort sitt vedtak på feil grunnlag. Han ønsker ikke å kommentere aktivitetsnekten ytterligere før han får satt seg grundigere inn i vedtaket.

Mattilsynet har gitt bonden frist til 15 juli hvis han ønsker å uttale seg om varselet.

– Dere har fulgt denne bonden i snart 20 år. Noen vil nok mene at denne bonden har fått for mange sjanser. Hva tenker du om det?

– Vi ser at det har blitt en lang historikk her. Det har vært mye frem og tilbake når det gjelder å rette opp etter våre tiltak og inspeksjoner, som da har ført til noe brukbart, og så har det gått ned igjen til det vi kan si har vært helt ille.

– Så det vi er opptatt av nå, det er å få satt en sluttstrek og forhindre fremtidige lidelser for dyra.

ku står i gjørme
Foto: Mattilsynet