Vil flytte Hamen til Halden

Eierne av MS Hamen trenger kaiplass med strøm til lensepumper for å holde skipet flytende.

M/S Hamen

KAN BLI FLYTTET TIL HALDEN. Det norske skipet MS Hamen har vært til stor irritasjon for svenske myndigheter i flere år. Nå kan skipet havne i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Eierne av MS Hamen vil flytte skipet til Halden havn.

På nettstedet stp-norway for transportinteresserte heter det at Hamen allerede har fått kaiplass i Halden fram til 30. juni 2012.

Det er ikke riktig, sier havnebetjent Jahn Harboe.

- Meg bekjent foreligger det en henvendelse fra eierne av Hamen til Halden kommune om å få legge skipet i den kommunale havna.

Men at de er tildelt kaiplass medfører ikke riktighet, sier han til nrk.no.

Les også:

M/S Hamen

SANK I FJORDEN. I mars 2011 gikk Hamen til bunns med akterenden etter en plutselig lekkasje.

Foto: Pål Andersen/NRK

Trenger strøm til pumpene

I mars i fjor sank Hamen på svensk side av iddefjorden, der skipet har ligget i mange år og forfalt.

I følge skipets eiere lekker det vann inn gjennom skroget og skipets dekk, men det var en plutselig lekkasje som førte til at akterenden gikk ned under isen i fjor vinter.

- Eierne har spurt om å få tildelt kaiplass i Halden, fordi de er avhengige av å få elektrisitet til lensepumpene som skal tømme skipet for vann, sier Harboe.

På Hälle, der skipet nå ligger, er ikke tilgjengeligheten til strøm tilstede og lensingen har dels skjedd gjennom strøm fra aggregater og ved hjelp av den svenske kystvakten.

Les også:

Jahn Harboe, Halden havn

MELLOMSTASJON. Havnebetjent Jahn Harboe sier det har kommet en forespørsel fra eierne av Hamen, om å få en midlertidig liggetillatelse før sleping til et opphuggeri.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Kun en mellomstasjon

Halden kommune vil komme til å stille krav om bankgarantier dersom eierne av Hamen skal få kaiplass.

Helst så havnebetjent Harboe at skipet ble slept rett til et seriøst sted for opphugging, og ikke mellomlandet i Halden.

- Hvis skipet får innvilget midlertidig opphold i Halden, er det kun i påvente av slep videre til hugging. Om det skal få ligge her tar andre i kommunen stilling til, sier han.

Hamen-eierne har i følge Harboe ikke angitt overfor kommunen hvor lang tid det kan ta, før de eventuelt sleper skipet noe annet sted.

- Det er ikke gitt noen angivelse av tidsperspektiv, sier han til nrk.no.

Les også:

M/S Hamen

BLIR LIGGENDE HVOR LENGE? Eierne av Hamen, har ifølge havnebetjent Harboe, ikke kunnet gi noe tidsperspektiv for hvor lenge de trenger kaiplass i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Skulle bli flytende museum

MS Hamen var i norsk eie fra 1960 til 1996, og i svensk eie fra 1996 til 2004.

Allerede i 1993 innvilget Riksantikvaren første gang søknaden om formell status som verneverdig skip.

I 1994 tok Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) kontakt med den daværende eieren, med formål å sikre fartøyet som minne fra utenriksfarten.

Dette var uten hell, og skipet ble solgt i 1996 til opphugging.

En stiftelse ble opprettet i 2003 for å hindre opphugging av fartøyet, men Hamen har etter oppkjøpet blitt liggende på Hälle, og de norske eierne har ikke fått gjort mye med båten.

Målet med MS Hamen var at det skulle bli et flytende museum, men over flere år er forfallet nå så formidabelt at eierne selv har beskrevet situasjonen som akutt.

MS Hamen ble i fjor kastet ut av foreningen for fartøyvern og mistet sin økonomiske støtte fra Riksantikvaren.

Video 076e75fc-9d8e-4bb1-badc-aaef91d7d4a1.jpg

MS Hamen synker

Miljøproblem

Fra Strømstad kommune, Västra Götalands länsstyrelse og lokalbefolkningen er det pekt på at det lekker kjemikalier fra skipet, og at det er frykt for at det skal synke og bli liggende for evig tid.

Skipet ligger i et EU-vernet område innenfor det som heter "et særskilt beskyttet område" under Natura 2000, og det er sterke begrensninger på hva slags aktivitet det kan være i slike områder.

Svenske myndigheter har gang etter gang vedtatt bøter mot eierne, som på sin side har anket avgjørelsene til domstoler i Sverige, og dermed klart å holde svenske myndigheter og bøter unna.

Fikk ultimatum

Fra Västra Götalands länsstyrelse ble det i oktober i fjor gitt et ultimatum til de norske eierne av MS Hamen, om at skipet skulle fjernes innen 15. desember 2011.

Fra länsstyrelsen ble det sagt, at selv om skipets eiere anket avgjørelsen, ville de bli ilagt en bot på 100 000 kroner per måned skipet lå etter denne fristen.

Men fullt så enkelt var det ikke verken å få fjernet skipet eller å få bøtelagt eierne.

MS Hamens eiere fikk etter et dom i Miljödomstolen i Vänerborg i desember i fjor atter en gang utsatt de varslede månedsbøtene.

Miljödomstolen i Vänerborg, som utvidet liggefristen for Hamen til 4. januar 2012, er nå anmeldt til den svenske Justisombudsmannen for feil saksbehandling,

Fortsatt ligger MS Hamen på Hälle på svensk side av grensefjorden, men skulle skipet bli slept de 10 kilometerne til Halden, kan det hende de rekker å komme seg unna de svenske bøtene som er varslet.