Vil fjerne kattekolonier

Eierløse katter som lever som ville i store grupper, har blitt et stort problem i Drammens-området. Mange er for syke til omplassering og bør avlives mener foreningen Dyrenes Beskytter.

Hjemløse katter i søppelhaugen på jakt etter mat

HJEMLØSE: Kattekolonier som denne på en søppelfylling, gror fram mange steder.

Foto: Kate barth-Nilsen / NRK

I og rundt et stort lager i Drammen har flere titalls katter tilhold. Her er det mange gjemmesteder blant ting som oppbevares både ute og inne. De skye kattene lever på mat de finner, eller som folk setter ut.

Selv om noen mater de eierløse dyra, lever de som villkatter og har det ikke bra, sier leder Hilde Johansen Strysse i foreningen Dyrenes Beskytter i Drammen og omegn.

Hilde Johnsen Strysse

Hilde Johansen Strysse jobber for at alle katter skal ha det godt hos en eier som bryr seg om dem.

Foto: Cecilie Valentine Brekke / NRK

– Det er absolutt siste utvei å avlive dem, men vi er en liten forening og det er vanskelig å finne hjem til slike katter som har levd som ville ute.

Hun forteller at det de siste årene har dukket opp lignende kolonier mange steder både i Drammen og Lier.

Etterlyser klarere regler

Lier kommune etterlyser regler for såkalte forvillede katter, slik at kolonier kan fjernes. Utmarkskonsulent Håkon Bergø har sendt brev både til departementet og Mattilsynet, men ikke hørt noe.

– Ja, forvillede katter og kattekolonier må inn i et en eller annen form for lovverk slik at en eller annen instans får et ansvaret. Nå er det vanskelig å følge opp slike saker.

Noen har satt ut mat til kattene

Noen har satt ut mat til kattene. Det er forståelig at noen synes synd på dem og gir dem mat, men det løser ikke problemene ifølge Dyrenes Beskytter.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Rita Aina Kvennejorde som er sjef for Mattilsynet i Drammensdistriktet sier disse sakene er kompliserte, men at det innenfor dagens lovverk er mulig å gripe inn.

– Hvis det er et helse- og miljøproblem så kommer kommunehelsetjenestelovens myndighetsanvendelse til bruk, er det et dyrevelferdsproblem så kan vi bruke dyrevelferdsloven.

Hun anbefaler kommunen å samarbeide med dyrevernsorganisasjoner og eier av stedene der kattene er slik at det blir tatt avgjørelser til beste for dyra. Ifølge Mattilsynet har alle har en plikt til å hjelpe syke, skadde og eierløse dyr.

– Noen ganger kan avliving være eneste og kanskje også beste utvei.

– Uansvarlige katteeiere

Landbruks- og matdepartementet ønsker ikke å kommentere saken før Lier kommune har fått svar på sin henvendelse om klarere regler. Kvennejorde mener nøkkelen og løsningen på sikt ligger hos katteeiere som må merke kattene sine og ta mer ansvar.

Det mener også Hilde Johansen Strysse i foreningen Dyrenes Beskytter.

-– Ja, det er en holdningsendring som må til, det er for enkelt å skaffe seg katt og kvitte seg med den når du drar på ferie eller flytter. Folk tar seg ikke råd til å id-merke og kastrere, men det burde vært påbudt.

Les også: Hjemløse katter skaper irritasjon

Hun sier det er slike katter som skaper grobunn for koloniene som vokser fram flere steder.

Siden 2011 har foreningen tatt hånd om og omplassert over 800 katter, men når det gjelder kattene som lever som ville på uegnede steder er det vanskelig.

Katter reddet fra gata

Kattemora som var gravid, ble funnet forlatt etter feriegjester. Nå skal ungene omplasseres.

Foto: Foreningen Dyrenes Beskytter