Hopp til innhold

Vil fjerne dagens løyveordning: – Absurd, svarer taxibransjen

Forbrukerrådet går hardt ut mot taxinæringen, samtidig som regjeringen skal foreslå lovendringer for bransjen.

Taxiholdeplass i Oslo

Taxinæringen frykter flere tusen nye taxier, kaos og høyere priser.

Foto: Nadir Alam / NRK

Akkurat nå forhandler politikere i regjeringskontorene om nye lovendringer som skal regulere taximarkedet.

Den nye loven er et hett stridstema mellom politikere og aktører som har en interesse av hvordan taxibransjen skal organiseres.

Regjeringen vil blant annet fjerne dagens makstak for hvor mange som skal få tillatelse til å kjøre taxi – de såkalt løyvene. Den foreslår også å fjerne kravet til kjentmannsprøve.

Taxinæringen frykter flere tusen nye taxier i Oslo, kaos og høyere priser.

Regjeringen mener endringene vil gi et bedre tilbud for kundene, og mener dagens system gjør at konkurransen ikke fungerer godt nok.

Forbrukerrådet ut mot taxinæringen

Samtidig som lovendringene nå diskuteres i regjeringen, får taxinæringen krass kritikk av Forbrukerrådet, som mener altfor mange føler utrygghet og ubehag når de tar taxi.

De viser til en spørreundersøkelse Norstat har gjennomført for dem.

I undersøkelsen svarer 58 prosent ja på spørsmål om de har hatt minst én negativ opplevelse med en drosjesjåfør, sier Forbrukerrådet.

Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet

BEKYMRET FOR TRYGGHETEN: Inger Lise Blyverket er direktør i Forbrukerrådet, og mener altfor mange føler utrygghet og ubehag i taxi.

Foto: Forbrukerrådet

– Det kan dreie seg om manglende kommunikasjon, fordi sjåføren ikke forstår norsk godt nok. Det kan hende de kjører uforsvarlig. De vet ikke veien. Og noen av oss har også opplevd fysiske tilnærmelser og også tilløp til vold, sier direktør for Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Taxinæringen: – Reagerer på fremstillingen

Passasjerene er ikke spurt når de negative møtene med drosjesjåførene skjedde: Om det skjedde nylig, eller var for mange år siden.

Det slås heller ikke fast nøyaktig hvor i landet, eller hos hvilken taxi-sentral, alle kundene ble misfornøyd.

Redaktør for Norges Taxiforbund, Atle Hagtun, mener dette gir et svært misvisende bilde av situasjonen.

– Det er ikke bra at folk føler seg utrygge i taxi, og det skjer jo noen steder. Men undersøkelsen er veldig upresis. Og det er jo ikke noe statistikk for eller hendelser som tilsier at det skal være så mye utrygghet, sier Hagtun.

Atle Hagtun

HELT UENIG I FREMSTILLINGEN: Atle Hagtun, redaktør i Norges Taxiforbund, liker ikke Forbrukerrådets beskrivelse av taxibransjen.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Hagtun sier det er trygt å kjøre drosje i Norge – og sier feil skjer når deler av markedet ikke fungerer, på grunn av for mange løyver og taxi-sentraler.

De som har svart, har oppgitt hvilket fylke de bor i. I Oslo svarer rundt tre av fire ja på spørsmål om de har opplevd noe negativt, sier Forbrukerrådet.

Hagtun sier en stikkprøve ved taxisentralene i Oslo viste at klageprosenten i 2014 var på 0,02 prosent.

– Det kjøres 30 millioner taxiturer i Norge årlig. Det er veldig urimelig å prøve å fremstille det som at dette er utrygt, sier Hagtun.

Kritisk til Forbrukerrådet

Forbrukerrådet sier det skal stilles krav til hvem som får kjøre drosje, men at dagens løyve-ordning bør avskaffes.

– Det er jo ganske absurd at Forbrukerrådet er en av veldig få høringsinstanser som støtter et frislipp, sier Hagtun.

Han sier dette vil føre til at hvem som helst med privatbil kan kjøre taxi:

– Uten noen økonomiske eller kvalifikasjonskrav, uten tilknytning til en taxi-sentral, eller lampe på taket. Bare et fire centimeter langt klistremerke på døren. Det vil jo føre til en mye mer utrygg og mer uoversiktlig situasjon for kundene, sier Hagtun.

Forbrukerrådet sier de ikke er enig i at hvem som helst skal få kjøre drosje, og at det skal stilles krav til dette.

Taxier på Oslo S

MANGE PÅ JOBB: Ved holdeplassen utenfor Oslo Sentralstasjon er det mange drosjesjåfører i arbeid. Å gi langt flere lov til å kjøre taxi, vil skape kaos og høyere priser, mener taxibransjen.

Foto: Nadir Alam / NRK

Ber om flere endringer

En egen arbeidsgruppe ledet av Justervesenet sendte denne uken inn en rapport til Samferdselsdepartementet.

Der er også Forbrukerrådet representert, som håper nye forslag kan bli med i de nye reglene.

– Vi foreslår at politiet skal få bedre anledning enn i dag til å kalle tilbake og også frata sjåfører kjøreseddelen. Vi ønsker loggføring av turer gjennom GPS-måling, og at man tar vare på denne loggen så lenge at både vi som forbrukere kan klage, og politiet får anledning til å etterforske alvorlige tilfeller, sier Blyverket.

Forbrukerrådet vil også at kundene skal kunne sjekke hvem sjåføren er på forhånd, med for eksempel mobiltelefonen.

Hagtun sier det meste av det Forbrukerrådet etterlyser, allerede er på plass gjennom dagens system.