Hopp til innhold

Vil femdoble bompengene ved høy forurensning

Allerede til vinteren ønsker byrådet i Oslo at du skal betale 160 kroner i bompenger på dager med mye luftforurensning. NAF krever skyttelbuss og flere innfartsparkeringer.

Bomring i Oslo

ØKER PRISEN: I Oslo er det biltrafikk og eksos som er hovedårsaken til de høye verdiene av NO2, og det er tungtrafikk og dieselbiler som forurenser alle mest. Nå vil byrådet vil at det skal koste langt mer å kjøre bil gjennom bomringen på dager med høy luftforurensning, slik at flere velger kollektivt.

Foto: Kaja Figenschou / NRK

For tunge biler vil én passering koste 480 kroner, dersom forslaget blir gjennomført.

Lan Marie Nguyen Berg

Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel, håper dyrere bomring skal få folk til å parkere bilen.

Foto: CF-Wesenberg

– Vi håper det ikke blir nødvendig å innføre. Men vi kan ikke ha det sånn i byen vår at folk må holde seg innendørs på grunn av luftforurensing. Høyere bompenger vil redusere biltrafikken inn til byen og dermed også NO2-utslippene, sier Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

En faglig utredning viser at biltrafikken vil reduseres med rundt 27 prosent på dager med høy forurensing. I fjor vinter opplevde Oslo fire slike dager. Før det må man tilbake til 2011 for å finne tilsvarende høye målinger.

Forslaget er bare ett av flere trafikkregulerende tiltak.

– Folkehelseinstituttet presenterte nylig en studie som viser at 185 mennesker dør for tidlig hvert år i Oslo som følge av høy luftforurensing. For byrådet er det helt avgjørende å sikre helsa til innbyggerne, sier Berg.

Vil beholde dieselforbudet

I Bergen, der luftforurensing lenge har vært et problem, har de allerede søkt om å få innføre lignende tiltak.

Anette Solli

Fylkesordfører i Akershus Anette Solli (H), har forståelse for tiltaket.

Foto: Olav Juven / NRK

– Jeg har forståelse for at Oslo må iverksette noen tiltak på de dagene hvor luftforurensningen er så høy at det er akutt helsefarlig, sier fylkesordfører i Akershus Anette Solli (H).

Akershus fylkeskommune eier bomringen sammen med Oslo, og saken må derfor også behandles i fylkestinget.

– Samtidig er dette et ganske heftig tiltak, så det er viktig for meg at dette blir innført når meteorologene er sikre på at situasjonen inntreffer og ikke basert på et mer generelt langtidsvarsel, sier Solli, som legger til at forslaget er mye bedre enn dieselforbudet.

Byrådet vil beholde muligheten til å forby dieselbiler på verstingdagene, men med akuttpriser i bomringen som et nytt virkemiddel, anser de det omstridte dieselforbud som mindre aktuelt.

Det har sammenheng med at et dieselforbud vil være langt vanskeligere å håndheve. Blant annet har politiet vært mildt sagt skeptiske.

Krever skyttelbuss

Inger Elisabeth Sagedal

Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, sier byrådet må sørge for å tilrettelegge for trafikantene.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NAF, som også har vært svært kritisk til dieselforbudet, syntes det er synd at byrådet fortsetter å foreslå akuttiltak istedenfor å sette inn langsiktige tiltak som bedrer luften.

– Dette går utover tiden til folk. Når byrådet foreslår dette, så må de være like opptatt av at trafikantene skal få til hverdagen sin, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.

Derfor krever de flere innfartsparkeringer og skyttelbuss som kan frakte bilistene inn til sentrum på de dagene det gjelder.

– Dersom det bare blir vondt og vanskelig, så tror jeg noen kommer til å betale, koste hva det koste vil. Derfor er det viktig at byrådet tilrettelegger for trafikantene, slik at det lar seg gjøre å parkere bilen, sier Sagedal.

 : Miljø- og samferdselsbyråden om 160 kroner i bommen