Vil felle disse trærne for å bygge sykkelfelt

50 år gamle lønnetrær må hugges for at Oslo skal bli en mer miljøvennlig by.

Liv Hilde Hansen står foran lønneallen i Langbølgen på Lambertseter

OPPGITT: Liv Hilde Hansen, styremedlem i Munkelia borettslag på Lambertseter i Oslo, er skuffet over at kommunen ikke vil bevare trærne i alléen bak henne.

Foto: Øyvind Gustavsen / NRK

– Det som skulle være klimavennlig, har blitt klimafiendtlig.

Liv Hilde Hansen, styremedlem i Munkelia borettslag på Lambertseter i Oslo, har ingenting til overs sykkelfeltet som neste år skal bygges i gaten hennes.

Årsaken er at en stor del av lønnetrærne i borettslagets allé må hugges.

Ikke fordi de står i veien for sykkelfeltet, men fordi anleggsområdet i byggeperioden blir der trærne er i dag.

– Folk er rasende og lei seg. Trærne er vakre å se på, de renser lufta og fungerer som en skjerm mot støv og støy fra bilene, sier Hansen.

Over 500 naboer har underskrevet et opprop mot hogsten av trærne som ble plantet i 1967.

Trærne er undersøkt av en arborist, som konkluderte at de i all hovedsak er sunne og friske.

Lønnealleen i Langbølgen

LØNNSKUTT: Lønnetrærne kledd i høstens farger. Pinnen i forkant av bildet viser bredden av den nye gaten med sykkelfelt. Dette bildet er fra 2017.

Foto: NRK

Vil erstatte

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) forsvarer inngrepene.

– Det har vært gjort utredninger i mange år for å gjøre dette så skånsomt som mulig. Noen trær må felles, men de vil bli erstattet.

– Naboene mener de ikke blir hørt. Hva sier du til det?

– Vi er alltid opptatt av å høre på lokalbefolkningen. Her er dette en del av sykkelveinettet og det vil gjøre gaten vesentlig mer trafikksikker for alle de barna som går til skolen, sier hun.

I tillegg til å anlegge sykkelfelt, skal gatebelysningen byttes ut, bussholdeplassene oppgraderes og det skal bygges syv opphøyde gangfelt.

Lønneallen i Langbølgen i desember

ULØNNSOMT: Lønnetrærne som skal hugges står på begge sider av veien.

Foto: Øyvind Gustavsen / NRK

Sykkelveinett

Sykkelfeltet er en del av den helhetlige planen for sykkelveinettet i byen som Oslo bystyre vedtok i mai.

Oslo skal på sikt få 530 kilometer sykkelvei, noe som er enn dobbelt så mye som i dag.

Naboene på Lambertseter stusser imidlertid over at denne traséen er valgt, fordi den er lite brukt av syklister i dag.

Det argumentet holder ikke i møte med kommunens sykkelsatsing.

– Hvor mange som sykler på en gitt strekning i dag er ikke noe vi bruker som hovedgrunnlag for å planlegge ny sykkelinfrastruktur. Langbølgen er i dag lite attraktiv for syklende, og vi vet av erfaring at flere velger å sykle der det blir bedre tilrettelagt, skriver Thea Leivestad i Bymiljøetatens sykkelprosjekt til NRK.

Les også: Tegnestifter ligger strødd på sykkelstier og fortau

– Bygge for vekst

Kommunen støttes av Syklistenes Landsforenings generalsekretær Morgan Andersson.

– Man må bygge for den veksten man ønsker skal komme i sykkeltrafikken. Med tryggere og mer effektiv sykkelinfrastruktur, som den som er planlagt her, vil flere sykle, skriver han til NRK.

Oslo kommune har gjort tellinger som viste at rundt halvparten av syklistene valgte å sykle på fortauet.

– Jeg er fornøyd med at vi er i gang med å gjøre byen mer trafikksikker for de myke trafikantene, sier Berg.

Les også: Her kommer de åtte nye sykkelrutene