Vil felle 60 bevere

Viltnemnda i Marker har vedtatt at 60 bevere kan felles i jaktsesongen 2016–2017. Det melder Smaalenenes Avis. Beverbestanden i kommunen har vokst til over 200 dyr. Leder i Marker viltnemnd, Thor Erland Heyerdahl, antar med det at Marker er den mest beverrike kommunen i Østfold. – I fjor ble det felt cirka 15 dyr, sier han til avisa.

Bever i Norge
Foto: Allard Martinius, Norsk institutt for naturforskning