Vil få bukt med NAV-snyltere

Nå vil Hurum kommune sette inn støtet for å avdekke mulige snyltere, og rådmannen oppfordrer flere til å gjøre det samme. På landsbasis punget NAV ut hele 622 millioner kroner ekstra på sosialhjelpsmottakere i fjor i forhold til året før.

NAV-logo

På landsbasis økte sosialhjelpsutgiftene med over 13 prosent.

Foto: Brennpunkt

Nå ønsker rådmannen i Hurum å bruke nærmere en halv million kroner for å avdekke om de som mottar stønad fra NAV faktisk har krav på det. Grunnen er høyere utgifter til sosialhjelp de siste årene.

300 av landets 429 kommuner opplevde en økning i utgiftene til økonomisk sosialhjelp i fjor.

Sosialhjelpsutgifter 1997-2013 graf

I mange kommuner vokste utgiftene til økonomisk sosialhjelp kraftig i fjor.

Foto: Foto/grafikk: NRK/Signe Karin Hotvedt

Les også:

– Vil avdekke misbruk

– Folk kan misbruke ordninger og de kan gi ansatte i NAV feil opplysninger. Dette er ikke lett for en vanlig NAV-ansatt å sjekke, sier Smedhus.

Georg Smedhus

Rådmannen i Hurum la onsdag frem budsjettet for 2015. Et av de store satsingsområdene er et toårig prosjekt der kommunen vil undersøke utbetalinger fra NAV.

Foto: Olav Juven
PENGER PENGER

Utgiftene til sosialhjelp økte i fjor med over 11 prosent fra året før i NAV Hurum.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

– Vi vil gjennomgå en del av disse utbetalingene, og forsikre oss om at det går til brukere som har gitt oss riktige opplysninger og som virkelig trenger disse midlene.

– Har innbyggerne i kommunen gjort for lite for å skaffe seg en jobb?

– Det finnes noen få som vi vil sjekke. Men misbruker noen en ordning, betyr ikke det at det gjelder innbyggerne generelt i en kommune.

– Du kaller dette kontroversielt, hvorfor det?

– Når en ordning svært mange mennesker trenger, og er i en livssituasjon der dette er klingende nødvendig, så kan det virke kontroversielt at en kommune går etter i sømmene og ser over en del utbetalinger, sier Smedhus.

– Samtidig mener vi det er viktig for brukerne som virkelig trenger oss, at ingen misbruker de ordningene.

– Vet hva som virker

NAV består av både stat og kommune som har ansvar for å finansiere hver sine ordninger.

– Nav Buskerud har avdekket og anmeldt en god del misbruk det siste året. De vet hvilke kontrollmetoder som virker, og nå ønsker vi at de retter ekstra fokus på Hurum framover.

Direktør Elisabeth Holen sier at NAV Buskerud er positive til prosjektet, og at de ser på muligheter for å sette sammen ressurser for å bidra til kontrollering.

– Men Hurum har masse flotte innbyggere med god kompetanse som står på hver dag og jobber, og det må ikke forveksles med at jeg går inn her for å sjekke om noen misbruker en ordning. Det blir nesten det samme som å si at politikontroller betyr at alle bilister er bøller, og sånn er det jo ikke, sier Smedhus.

– Fabrikknedleggelse ikke årsaken

295 personer mistet i juli i fjor jobben sin da cellulosefabrikken Sødra ble lagt ned, men Smedhus tror ikke det er årsaken til de høye utgiftene.

– Utfordringene Hurum har hatt knyttet til ulike stønadsordninger strekker seg mye lenger tilbake i tid. Nedleggelsen av fabrikken var dypt tragisk for dem som var involvert der.

– Men brorparten av de har kommet seg over på andre ordninger, og utfordringene våre til høye sosialhjelpsutgifter er ikke knyttet til det, avslutter Georg Smedhus.