Hopp til innhold

Vil erstatte barnetrygd med gratis barnehage

Kristin Vinje (H) mener at gratis barnehage og SFO bør bli en erstatning for dagens ordning med barnetrygd. Til helgen tar Oslo Høyre stilling til forslaget.

Kristin Vinje

VIL SKROTE BARNETRYGDEN: Dagens barnetrygd bør erstattes med gratis barnehage og skolefritidsordning, mener Kristin Vinje (H).

Foto: Olav Juven

– Dette kan være en annen måte å innrette støtten til barnefamilier på, ved at vi bruker det på gratis barnehage og SFO til alle i stedet for som en kontantutbetaling, sier Kristin Vinje, utdanningspolitisk talskvinne for Høyre på Stortinget og leder i Høyres kunnskapsutvalg.

De skal meisle ut en ny nasjonal politikk på området. I utvalget er det en gjengs oppfatning at dagens universelle barnetrygd, som har stått stille på 970 kroner måneden siden 1996, er utdatert.

Men det er uenighet om de 15 milliardene, som barnetrygden koster årlig, skal brukes på å gi alle barn gratis barnehage og SFO, eller om pengene skal brukes på inntektsgraderte ordninger.

Vinje går inn for gratis barnehage og SFO til alle når hun lodder stemningen på Oslo Høyres årsmøte. Hun mener at tidlig innsats må til hvis skolen skal lykkes med å gi elevene like muligheter, uavhengig av foreldrenes bakgrunn og økonomi

– Jeg synes det er viktig at barnetrygden, eller de midlene vi bruker på barnetrygd, går likt til alle, sier hun.

– Men her vil da lavinntektsfamilier miste en inntekt etter SFO-alder?

– Vi tar til orde for å støtte barnefamiliene enda kraftigere i en periode hvor de har større behov for det. I etableringsfasen, når barna er små, vil de med vårt forslag få mer støtte. Også blir det mindre når barna er eldre. Men totalt sett vil de få minst like mye støtte som i dag, sier Vinje.

Kun for dem med lav inntekt

Bystyrerepresentant i Oslo, Mathilde Tybring-Gjedde, tilhører mindretallet både i det nasjonale kunnskapsutvalget og i resolusjonskomitéen som har forberedt forslaget for Oslo Høyres årsmøte.

Mathilde Tybring-Gjedde

VIL KUTTE BARNETRYGDEN TIL RIKE: Bystyrerepresentant Mathilde Tybring-Gjedde gi gratis barnehage og SFO til lavinntektsfamilier.

Foto: Olav Juven

Hun vil bare gi gratis barnehage og SFO til lavinntektsfamilier, og sørge for at familier med dårlig råd fortsatt skal få økonomisk støtte når barna er eldre.

– Jeg er enig i at det er en ordning som ikke fungerer så godt i dag. Samtidig tror jeg løsningen er å utforme det annerledes, for eksempel at det er billigere barnehage for de som har lav inntekt.

– Jeg tror det å innføre gratis barnehage for alle vil være en større fordel for de som har penger og kan betale for det allerede, og kanskje ikke være et tilbud som hjelper de som trenger det mest, sier Mathilde Tybring-Gjedde.

Får ikke støtte av Unge Høyre

Tybring-Gjedde får støtte av Nicolai Øyen Langfeldt i Oslo Unge Høyre.

– Dette forslaget vil ramme lavinntektsfamiliene. Det er familier som i dag betaler en lavere barnehagepris, og der barnetrygden har en stor betydning for familiens økonomi.

Han mener det har en verdi for barnefamilier at de selv kan avgjøre hvorvidt barna skal i barnehage, på SFO eller ingen av delene.

– Politikere skal ha tillit til at foreldrene velger det beste for barna sine.