Vil endre skolegrensene for flere hundre barn

Neste høst starter nærmere 8000 seksåringer på skolen i Oslo. Utdanningsetaten vil flytte over 400 av dem til andre skoler enn de forventer. Se om du og dine barn blir berørt av de nye foreslåtte grensene.

Dag Hovdhaugen

Assisterende direktør i Utdanningsetaten, Dag Hovdhaugen sier de må endre skolegrensene for å få plass til alle.

Foto: Vegar Erstad / NRK

– Mange skoler er allerede fulle. Vi må sørge for at alle får plass, derfor må vi justere grensene når det er nødvendig, sier assisterende direktør i utdanningsetaten Dag Hovdhaugen.

Oslo er i vekst og det gjør at nye skoler bygges og at utdanningsetaten endrer skolegrensene hvert år for å få plass til alle de nye elevene. Mange skoler har store klasser og sprengt kapasitet. De siste årene har Utdanningsetaten forandret skolegrensene i byen årlig. Og det har skapt reaksjoner. Nå har Utdanningsetaten tegnet opp nye grenser for høsten 2016.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du er berørt av de foreslåtte endringene.

Flyttes frem og tilbake

Flere av de områdene som forandres i år, har vært endret tidligere. Det gjelder blant annet området som er forslått flyttet tilbake til Marienlyst skole fra Majorstuen og området som er foreslått flyttet fra Lysejordet til Huseby.

– Forstår du at foreldre kan bli oppgitt av at grensene flyttes frem og tilbake?

– Store deler av byen er jo veldig stabil. Det er bare i noen deler av byen det gjøres endringer, og det gjøres bare når vi må. Her prøver vi å gjøre dette så tidlig så mulig for at de skal få forutsigbarhet.

Berører én av fire skoler

I år foreslår utdanningsetaten å endre skolegrensene ved 25 skoler. I tillegg oppretter de opptaksområder for fire nye skoler.

Neste skoleår åpner tre nye skoler. Fernanda Nissen er en helt ny skole på Storo og på Haugenstua gjøres skolen om fra ungdomsskole til barne- og ungdomsskole.

Nye Munkerud skole står ferdig til skolestart 2016. Nå går barna på Nordseter skole som stod ferdig som barne- og ungdomsskole høsten 2014. Når Munkerud skole åpner, må grensene for mange omkringliggende skoler endres.

Samtidig skal Vollebekk skole stå ferdig til skolestart 2017. Også opptaket til denne skolen skisseres i Utdanningsetatens forslag.

Innskrivning i desember

Neste års førsteklassinger skal skrives inn på skolen i desember. Nå sendes utdanningsetatens forslag til skolegrenser ut på høring. Nytt skolekart er trolig klart i november.