Hopp til innhold

Vil bytte ut tunnel med bru

Etter mange trafikkulykker og hyppig stenging av den undersjøiske oslofjordforbindelsen vokser kravet om en bru over Oslofjorden.

Aksjonister i Hurum

Aksjonister i Hurum ønsker seg bru over Oslofjorden. Fylkespolitikerne i Akershus vil nå ha en utredning på hva et slikt alternativ vil koste.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Denne uka ba fylkespolitikerne i Akershus om å få tall på bordet for hva det vil koste å bygge en slik bru.

– Oslofjordtunnelen har vært stengt 435 ganger de siste tre årene. Det er mer enn hver tredje dag. elleve ganger har det vært branner, sier venstres Siri Engesæth.

Vil bygge ny tunnel

Det er ikke bare bilsiter som er frurstrert over problem-tunnelen under oslofjorden. Det samme gjelder politikere.

Nå ønsker Statens Vegvesen å bygge en ny tunnell parallelt med den gamle under fjorden. Det skal gjøre tunnelsystemet sikerere - men Fremskrittspartiets Finn Terje Tønnessen er ikke fornøyd med løsningen.

– Et ekstra tunnelløp gjør den kanskje sikrere med rømningsveier, men vi lager faktisk en tunnel med samme ulykkespotensiale som den som ligger der i dag.

Fristes av bru

Denne uka tok Akershuspolitikerne stilling til et ønske fra Statens vegvesen om å la bomstasjonene ved oslofjordtunnelen bli stående for å bruke pengene til en tunnel nummer to.

Det sa alle partier minus Frp ja til. Samtidig er mange politikere fristret av tanken på en bru og vil at Statens vegvsen regner på kostadene.

Også fra buskerudkommunene Røyken og Hurum har det kommet ønske om utredning av en bruløsning over oslofjorden. I fylketinget i Akershus var det bare to partier som ikke ville være med på et slikt krav.

– Ufornuftig pengebruk

Høyre og SV mener det er uralistisk å tro det er penger både til tunnel og bru, samtidig som det også pågår er arbeid for å vurdere brukrysning av oslofjorden lenger sør.

– Å tro at man kan få en bru i samme område samtidig som man vurderer brukryssing lenger sør, er både urealistisk og ufornuftig bruk av penger, sa Ruth Birkeland fra SV.

Venstres Siri Engsæth mener derimot det er nødvendig å ta kostandene med å utrede en bru mellom Hurum og Frogn.

– Det har vi råd til. Vi må ha en Oslofjord-kryssing som fungerer. Tunnelen fungerer dessverre ikke, den er for bratt. Biler tar fyr og det skjer ulykker.