– Bygg Ringeriksbanen gjennom Nittedal

Fra flere hold øker presset for å få bygd ny jernbane fra Grorud og gjennom dalen i Nittedal. Naturvernforbundet vil at Ringeriksbanen skal gå den veien og ikke via Sandvika.

Gjøvikbanen ved Movann

Dagens Gjøvikbane gjennom Nordmarka har begrensede utviklingsmuligheter. Her ved Movann stasjon.

Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

I flere tiår har Ringeriksbanen vært diskutert for å forkorte reisetiden mellom Oslo og Hønefoss og dermed også på Bergensbanen med bortimot en time.

I det siste har Samferdselsdepartementet satt fullt trykk på planleggingen av Ringeriksbanen via Sandvika i Bærum og Hole i Buskerud. Banen er blitt en InterCity-strekning, og det antydes byggestart allerede i 2019.

I et brev til samferdselsministeren og klima- og miljøministeren ber en rekke miljøorganisasjoner med Naturvernforbundet i spissen om at det utredes en helt annen trasé for Ringeriksbanen.

Holger Schlaupitz

Holger Schlaupitz vil legge Ringeriksbanen gjennom Nittedal.

Foto: Olav Juven / NRK

De vil bygge Ringeriksbanen fra Grorud, gjennom Nittedal til Grua på Hadeland, og vestover gjennom åsen til Jevnaker og Hønefoss.

– Nå kutter regjeringen svinger i planleggingen av Ringeriksbanen. Vi ønsker en skikkelig diskusjon om hva som er den beste traseen for ny jernbane til Hønefoss, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Nittedalsbanen et kinderegg

Schlaupitz sier at reisetiden til Hønefoss gjennom Nittedal bare blir fem minutter lengre enn gjennom Bærum. Han trekker fram tre fordeler ved å velge "Nittedalsbanen" fremfor Ringeriksbanen via Sandvika:

  • Verdifulle våtmarksområder ved Tyrifjorden blir spart for inngrep.
  • Godstrafikken til Bergen blir fraktet direkte fra Alnabru og nordover uten å belaste Oslo S og Oslotunnelen.
  • Nittedalsbanen blir første del av en ny Gjøvikbane.

Ny trasé eneste løsning

Dagens Gjøvikbane gjennom Nordmarka har begrensede utviklingsmuligheter. I en fersk rapport konstaterer Jernbaneverket at et helt ny trasé fra Grorud gjennom dalen i Nittedal er den eneste langsiktige løsningen som vil gi vesentlig bedre kapasitet både for gods- og persontrafikken på Gjøvikbanen.

Det er grunnen til at alliansen Stor-Oslo Nord, som består av kommunene mellom Nittedal og Gjøvik, krever at prosjektet kommer på dagsorden.

– I dag står folk som sild i tønne på Gjøvikbanen. Vi ber regjeringen begynne å planlegge hvordan denne banen skal se ut i fremtiden, sier Nittedals-ordfører Hilde Thorkildsen (Ap).

– I mellomtiden må regjeringen skynde seg å iverksette tiltak for å bedre kapasiteten på dagens bane, sier Thorkildsen.

Holger Schlaupitz frykter at dersom Ringeriksbanen via Sandvika bygges nå, kan man bare glemme penger til en ny trasé for Gjøvikbanen i fremtiden.

– Skal Gjøvikbanen få et kraftig løft, tror jeg vi er avhengige av at Ringeriksbanen legges gjennom Nittedal, sier han.

Ringeriksbanen

Ringeriksbanen slik den planlegges nå vil forkorte reisetiden mellom Oslo og Hønefoss med rundt 50 minutter.

Foto: Illustrasjon