Vil bygge nytt Bjørvika på Skøyen

Med 11.000 nye innbyggere vil Oslo kommune lage en ny prestisjebydel ved fjorden på Oslos vestkant.

Sjølyst oversikt

HØYT OG TETT: På Skøyen skal arbeidsplasser, boliger, kultur, rekreasjon og handel blandes sammen i en tett by.

Foto: Norconsult AS/Plan- og bygningsetaten

Den nye bydelen innerst i Bestumkilen, etter modell fra Bjørvika, blir beskrevet slik i den store Skøyen-planen som nå er klar:

  • En levende bydel med flere boliger og et bredt tilbud for beboere og besøkende i alle aldre.
  • En flerfunksjonell, tett og levende by hele døgnet som åpner seg mot og møter fjorden.
  • Blågrønne og bymessige allmenninger og torg som sikrer attraktive forbindelser mellom det tette Skøyen og rekreasjonsområder som Bygdøy, Frognerparken, marka og fjorden.
  • Fjordbyen og Havnepromenaden skal forlenges fra Filipstad til Skøyen og videre vestover mot Lysaker.
Sjølyst strandpromenade

STRANDPROMENADE: Slik ser plan- og bygningsetaten for seg at folk kan ferdes langs sjøen på Sjølyst.

Foto: Norconsult AS/Plan- og bygningsetaten

Blandet by

Etter flere års arbeid har plan- og bygningsetaten sendt sitt forslag til hvordan Skøyen skal utvikles til rådhuset, der politikerne skal legge siste hånd på verket.

Morten Wasstøl

PLANEN KLAR: Etter flere års arbeid har avdelingsdirektør Morten Wasstøl og plan- og bygningsetaten sendt Skøyen-planen til politisk behandling.

Foto: Olav Juven/NRK

– Den type byutvikling vi nå legger opp til, ligner på Bjørvika hvor arbeidsplasser, boliger, kultur og handel blandes sammen, slik vi kjenner fra tradisjonelle bysentra, sier avdelingsdirektør Morten Wasstøl i plan- og bygningsetaten.

Tåler mer

Med tog, trikk, buss og en fremtidig T-bane mener etaten at Skøyen tåler vesentlig mer utbygging enn det gjeldende planer legger opp til.

– Skøyen ligger veldig sentralt og har et veldig godt kollektivtilbud som blir enda bedre når Fornebubanen kommer på plass. Da er det ønskelig å få en helhetlig plan som legger til rette for ikke minst flere bosatte.

– Den nye planen sikrer også at rommene mellom byggene blir gode, at man får på plass parker og gode torg og gater som er tilpasset at dette er tett by og ikke et gjennomkjøringsområde, sier Wasstøl.

Skøyen Hoff park

HOFF PARK: Det nye planen legger bedre til rette for gode byrom mellom bygningene enn den gamle, mener plan- og bygningsetaten.

Foto: Plan- og bygningsetaten

– For høyt og tett

Som vanlig når det skal bygges tettere og høyere, mangler det ikke på motforestillinger fra dem som bor i området fra før. For å komme noe av kritikken i møte, har plan- og bygningsetaten redusert utnyttelsen noe i forhold til planen som var på høring.

Makshøyden er senket fra 16 til tolv etasjer.

– Dette er et skritt i riktig retning, men fortsatt ikke godt nok tilpasset omgivelsene, sier leder Eivind Bødtker i Skøyen Miljøforum, en sammenslutning av mer enn 30 velforeninger, borettslag, sameier og båtforeninger i Skøyen-området.

– Det er galt å pakke inn småhusområdene bak med en vegg av høye og halvhøye hus. Det er for eksempel helt ekstremt å kline en 12 etasjers blokk rett foran Skøyenhagen boligpark.

– Vi er for å bygge ut Skøyen, men alt med måte, sier Bødtker.

Han er også kritisk til bygningene nærmest fjorden og mener at plan- og bygningsetaten har jukset når de legger opp til utfyllinger i Bestumkilen for å gi plass til rekreasjonsområder.

Skøyen båthavn

MANGE MÅ VEKK: 120 båtplasser i Bestumkilen og 1.500 båtopplagsplasser på land forsvinner i Skøyen-planen. Oslo kommune jobber med å utvide anlegget på Sollerud for å erstatte noe, men dette er foreløpig ikke avklart.

Foto: Nadir Alam / NRK

E18 barriere

Den største utfordringen på Skøyen er at E18 skjærer gjennom området som en barriere mellom fjorden og bebyggelsen. Det finnes i dag ingen planer om å fjerne motorveien.

– Vi mener at Skøyen først utnytter sitt fulle potensial hvis vi får en tunnel, litt som vi kjenner fra Bjørvika, men de fleste utbyggingsfeltene kan likevel realiseres før man finner en ny løsning for E18, sier Morten Wasstøl i plan- og bygningsetaten.

Skøyen E18

HINDER: E18 er til hinder for deler av Skøyen-utbyggingen, og det er fins ingen planer om tunnel på strekningen. Bygget med rød presenning i bakgrunnen er Orklas nye hovedkontor, som ble godkjent med 16 etasjer av Oslo bystyre. I fremtiden skal makshøyden på Skøyen være tolv etasjer.

Foto: Nadir Alam / NRK