Vil bygge gjerde for å holde unna syke villrein

Reinnæringen frykter ytterligere spredning av skrantesyke. Nå ønskes det et 6 kilometer langt viltgjerde på Hemsedalsfjellet som skal holde unna villrein.

Rein beiter . Vinter .

FRYKTER FLERE TILFELLER: En rekke tiltak har blitt iverksatt for å hindre spredning av skrantesyke. Illustrasjonsfoto.

Foto: Helge Hansen / NTB scanpix

– Det er forferdelig trist. Det er nesten sånn at en har lyst til å sette seg ned på stein og begynne å grine, sier Runar Bjøberg i Filefjell Tamreinlag.

For ett år siden ble det oppdaget en syk rein i Nordfjella på sørsiden av riksvei 52. Nylig opplyste Veterinærinstituttet at det er funnet fem hjortedyr her i landet med Chronic Wasting Disease (CWD), også kalt skrantesyke.

Runar Bjøberg

Reineier Runar Bjøberg.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

En rekke tiltak har blitt iverksatt for å hindre smittespredning. Bøndene bruker for eksempel kun sine egne scootere når de frakter rein og bruker engangskniver når de skal slakte.

– Det er vel ingenting som kan ligne på jakt lenger slik vi oppfører oss når vi tar i en rein, sier Bjøberg.

Vurderer å skyte 1500 rein

Det er ennå ikke bestemt om hele villreinflokken på rundt 1500 dyr i Nordfjella mellom riksvei 52 og fylkesvei 50 skal skytes som følge av utbruddene av skrantesyke i området.

I dag står villreinen og tamreinen svært nærme hverandre på Hemsedalsfjellet, påpeker Bjøberg.

Den sikreste måten å skille dem på er å sette opp et gjerde som strekker seg over 6 kilometer ved riksvei 52, mener reineieren. Et slikt viltgjerde vil i så fall sperre for trekkrutene til villreinen.

Setter opp sperrebånd

Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) kan nå jage og felle villrein i Nordfjella. Formålet er å hindre spredning av skrantesyke til hjortedyr i områdene rundt, opplyser Miljødirektoratet.

I løpet av de neste månedene skal det også settes opp sperrebånd for å holde villrein og tamrein adskilt.

– Det er vanskelig å ha en døgnkontinuerlig gjeting av dyr der oppe, så sperrebånd vil være et av tiltakene som kan fungere uten at man nødvendigvis er til stede, sier seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratets viltseksjon til NRK.

– Er et viltgjerde ved riksvei 52 en god idé?

– Det kan det være, men da er vi inne på en annen prosess som krever byggetillatelse fra berørte kommuner og grunneiere. Foreløpig er ikke det noe som kommer til å bli iverksatt, sier Lund.

Bekymret

Nylig var det 70–80 villrein ikke langt fra riksveien, forteller Bjøberg.

– De så tilsynelatende friske ut, men er kraftige smittebærere. Det er ikke sagt at man ser at de har skrantesyke.

Bjøberg er kraftig bekymret for at skrantesyken skal spre seg.

– Når vi veit at det om tre måneder kan gå 3000 tamrein her og få i seg smitten fordi det har vært noen villrein på feil side, da begynner snøballen å rulle, advarer han.

– Da kommer det til å spre over stadig nye områder og videre utover hele landet.