Vil bygge flere sjøboder

Etterspørselen etter sjøboder langs svenskegrensa har eksplodert og mange står flere år i kø for å få seg en bod. Nå vurderer den svenske kommunen Sotenäs å utrede om de kan bygge enda flere sjøboder. Folk som bor langs svenskegrensa får ikke tak i sjøboder til å ha fiskereskapen sin i, fordi de går for flere millioner til hyttefolk.

Bjøro Håland
Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK