Vil bygge boliger i marka

Senterpartiet vil bygge boliger i Oslomarka. De mener at vern av matjord er viktigere enn vern av marka.

Det til tross for at partiet for tre år siden var med på å vedta Markaloven som skal sikre området for allmennheten.

Nå har Sp snudd og foreslår å endre dette i partiprogrammet sitt, skriver Aftenposten.

De mener at vern av matjord er viktigere enn Oslomarka, og vil derfor at deler av Markaloven må revideres.