Vil bruke over 4 milliarder på sykkelveier i Oslo

De neste 10 årene er det planer om å bygge eller ruste opp 80 kilometer med sykkelveier i Oslo. Prosjektet har en foreløpig prislapp på rundt 4,3 milliarder kroner.

– Det sykkelveinettet vi har i dag er ikke godt nok. Det er usammenhengende og mange føler seg ikke trygge når de sykler, sier Knut Magne Galta som leder arbeidet med planen for det nye sykkelveinettet i hovedstaden.

Kommunen og Statens vegvesen legger tirsdag fram en plan for hvor i Oslo de mener det bør bygges mer i framtida.

– Vi vil legge til rette for sykkel på tilsammen 80 kilometer vei de neste 10 årene, sier Galta.

Vil har flere sammenhengende sykkelveier

Knut M. Galta

Knut Magne Galta leder arbeidet med planen for nytt sykkelveinett i Oslo.

Foto: Hanne Jonassen

I dag er sykkelveinettet i Oslo på rundt 180 kilometer. I 2025 er målet 260 kilometer.

– Vi har lagt vekt på to ting. Vi må knytte sammen de løsrevne sykkelveiene i det eksisterende nettet, og vi har som mål å få et gjennomgående sykkelveinett i sentrum.

Det er ennå usikkert hvor mye prosjektet vil koste, men det er gitt et anslag på 4,3 milliarder kroner.

– Noen steder vil vi bygge nye veier, eller oppgradere de som allerede finnes. Andre steder kan det være tiltak som nye skilter, eller fjerning av parkeringsplasser, sier Galta.

Vil at dobbelt så mange skal sykle

I Oslo er andelen reiser som gjøres på sykkel 8 prosent. Målet er dobbelt så mange sykkelreiser de neste 10 årene.

Miljøbyråd Guri Melby (V) sier at planene kom etter arbeidet med sykkelstrategien.

– Vi så at vi trenger et mye tettere og mer tilgjengelig sykkelveinett. Det er for mange som bor for langt unna nærmeste ordentlige sykkelvei, sier Melby.

Derfor fikk Oslo kommune og Statens vegvesen i oppdrag å lage planer for et nytt sykkelveinett.

– Vi syntes den gamle planen, som ble kalt Hovedsykkelveinettet, var for tynn. Hvis folk må sykle en kilometer før de kommer til bort til en god sykkelvei, så velger de ikke å sykle, det er ikke trygt nok, sier Melby.

Kortere avstand til sykkelveier

Med den nye planen vil da 60 prosent av alle som bor i hovedstaden være innen 200 meter fra sykkelveinettet. Det er 10 prosentpoeng flere enn i dag.

– Vi ønsker også å få opp gjennomføringsevnen og få bygd dette sykkelveinettet fortere enn det vi har gjort frem til nå, sier Guri Melby.

Planforslaget legges nå ut på høring i seks uker før det skal til politisk behandling.

I et enda lengre perspektiv har Oslo kommune og Statens vegvesen foreslått et sykkelveinett på rundt 510 kilometer.

Sykkelveinettet i 2015 og 2025

2015 OG 2025: Illustrasjonene viser sykkelveinettet slik det er i dag sammenliknet med hvordan det kan se ut om 10 år.

Foto: Statens vegvesen/Oslo kommune