Hopp til innhold

Vil bruke narkohund i osloskolene

Elever ved videregående skoler i Oslo blir bedt om å samtykke til søk med narkotikahund.

Narkotikahund på skule

Utdanningsetaten i Oslo og politiet ber elever ved videregående skoler i byen om å samtykke til ransakelse med narkotikahund.

Foto: Andreas Grimsæth / NRK

Samtykkebrev

Dette brevet har blitt sendt ut til elever ved videregående skoler i Oslo.

Foto: Axel Fjeldavli / Privat

Elever på videregående skoler har fått et brev fra Oslo kommune der de skal samtykke til at politiet kan gjennomføre søk med nakotikahunder i klasserommet.

– Formålet med brevet var at det skulle gi elevene en reel mulighet til å velge bort å bli ransaket, sier leder Agnete Djupvik i Elevorganisasjonen i Oslo til NRK.

Stortinget har vedtatt at regjeringen skal sikre at politiet har adgang til å gjennomføre forebyggende tiltak med bruk av narkotikahund, under den forutsening at elevene samtykker først.

Flere jurister har ment at disse narko-søkene er ulovlige, men saken har aldri vært prøvet i retten.

Det er inngått en avtale mellom Oslo politidistrikt og Utdanningsetaten i Oslo fore perioden 2011-2013 om å samarbeideom det rusforebyggende arbeidet ved de videregående skolene i Oslo. Som et ledd i dette samarbeidet vil det minst en gang i skoleåret blir foretatt et forebyggende besøk med narkotikahund ved alle videregående skoler. Et besøk innebærer at politiet kommer inn og demonstrerer et søk med narkotikahund.

Fra samtykkeerklæring sendt ut til elever i videregående skoler i Oslo

– Selv om de vil at det skal se sånn ut, så har det ikke skjedd noen faktiske endringer i praksisen. Politiet og utdaningsetaten forsøker fortsatt å gi seg selv lov til å snuse på elever som ikke er mistenkte, sier Djupvik.

Både elevorganisasjonen og Elevombudet reagerer nå på brevet og mener det blir vanskelig for elevene å si nei til å delta uten å bli mistenkeliggjort.

– De sier blant annet i teksten at elevene skal samtykke på denne kontrakten. Det legger veldig føringer på hvordan elevene skal signere, og det legger et press på elevene til å delta på noe de egentlig ikke vil være med på.