Vil bruke 6 millioner på frukt

Folkehelseprogrammet vil at staten punger ut for gratis frukt og frokost til elevene i den videregående skolen.

Grønnsaker
Foto: Tor Risberg / NRK

Østfold kan bli det første fylket om innfører gratis frukt og skolefrokost til videregående elever.

Folkehelseprogrammet vil at samtlige 9000 elever i Østfold-skolen skal få tilbud om frokost på skolen og gratis frukt.

Rundt ti prosent av elevene vil få skolefrokosten gratis. For andre elever er det foreslått at frokost kan kjøpes for fem kroner.

Totalt vil det koste over seks millioner kroner å innføre ordningen.

Ber om fruktpenger

Folkehelseprogrammet i Østfold ber om penger fra staten til fruktordningen.

Staten støtter ordningen i grunnskolen med 1 kroner per elev, og nå vil folkehelseprogrammet ha det samme til elevene i den videregående skolen.

I første omgang må fylkespolitikerne ta stilling til forslaget om en forsøksordning for ca. 6500 elever. Helsekomiteen skal ta stilling til forslaget 16.april.

 

Delikat og sunn skulemat
Foto: Knut Fjeldstad / NRK

- Vil gi bedre karakterer

Leder av helsekomiteen i fylkeskommunen, Inger-Christine Torp, tror dette vil bedre karakterene for mange elever.

En studie har vist at elever som ikke spiser frokost har dobbelt så stor sannsynlighet for dårlige karakterer i forhold til dem som spiste frokost daglig.

- Vi ser store helseforskjeller i befolkningen, der barna til de med lav inntekt og utdannelse rammes. Det er ekstremt viktig at våre forebyggende tiltak når de som har dårligst forutsetninger for å velge sunne livstilssvaner, sier leder av helsekomiteen i fylkeskommunen, Inger-Christin Torp.