Vil bosette asylsøkere med tvang

Norske kommuner bør tvinges til å ta i mot asylsøkere som har fått oppholdstillatelse i Norge, mener Akershus AUF.

Asyl

Asylsøkere og flyktninger som får oppholdstillatelse må komme ut av asylmottakene. Hvis det er nødvendig må kommunene tvinges til å bosette dem, mener Akershus AUF.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Fylkeslaget har sett seg lei på at kommuner nekter å bosette flyktninger.

– Kommuner må tvinges til å ta i mot flyktninger og asylsøkere som har fått opphold i Norge, sier fylkesleder i Akershus AUF Elin L'Estrange.

Ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet i Akershus ser det som et stort problem at veldig mange kommuner velger å si nei til å bosette de som har fått oppholdstillatelse.

1 av 3 sier nei

– I fjor ble nesten 300 kommuner bedt om å ta i mot flyktninger, 100 av dem sa nei. Hvis vi skal få til en integrering så må alle dra lasset, fortsetter L'Estrange.

Akershus AUF mener at kommunestyrene som takker nei til å bosette flyktninger må bevise at de har god grunn til å si nei.

– Hvis de ikke kan begrunne dette avslaget, må Integrerings- og mangfoldsdirektoratet kunne si at nei dette ser vi ikke på som en god nok grunn og dere må i mot dem, sier L'Estrange.

Misfornøyd med Ullensaker

En av kommunene som hun trekker frem, er Ullensaker som siden 2011 har stoppet bosettingen av nye flyktninger.

– Vi har ikke noen boliger å flytte flyktningene inn i, sier ordfører i Ullensaker Harald Espelund (Frp).

Han har ikke tro på at tvang vil hjelpe flyktningene som trenger et sted å bo.

– Måtte bodd i telt

– Det er et politisk ansvar å legge forholdene til rette slik at alle som kommer til kommunen får en verdig mottagelse. Da kan ikke regjeringen sitte der å si at Ullensaker må motta 100 nye flyktninger. Da kan de risikere å måtte bo i telt og det aksepterer ikke jeg som ordfører, fortsetter Espelund.

Det argumentet kjøper ikke AUF-lederen.

– Ullensaker kommune har hatt en befolkningsvekst på godt over 1000 personer per år, jeg er helt sikker på at Ullensaker kommune klarer å bosette 10-15 flyktninger hvert år, avslutter fylkesleder i Akershus AUF Elin L'Estrange.