Regjeringen vil beholde fødeavdelingene

Fødetilbudene ute i distriktene skal ikke røres, ifølge stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen. I dag legger regjeringen fram sin nasjonale helse- og sykehusplan.

Fødeavdeling

Fødeavdelingen på Kongsberg skal bestå, ifølge stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Spenningen er stor på Kongsberg når helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) legger fram sin nasjonale helse- og sykehusplan i formiddag. Planen vil fortelle hvordan regjeringen mener at akuttberedskapen skal være på mindre lokalsykehus som Kongsberg.

Kari Anne Sand

Kongsbergordfører Kari Anne Sand frykter at helseministeren vil ta bort enda flere funksjoner fra lokalsykehuset på Kongsberg.

Foto: Trude Borgersen

I forkant har ordfører Kari Anne Sand (Sp) på Kongsberg uttalt at hun tviler på att helseministeren vil gi Kongsberg akuttkirurgien tilbake. Den 1. juni 2012 ble det slutt på såkalt bløtdelskirurgi ved Kongsberg sykehus, en viktig del av akuttberedskapen ved lokalsykehuset.

Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp med sykdom i øre, nese eller hals, eller har problemer med indre organer, blir ikke lenger tatt hånd om i Kongsberg. Disse pasientene må fraktes til Drammen.

Dårlig magefølelse

Ordføreren i Kongsberg får støtte fra stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp). Han har heller ingen god magefølelse før helse- og omsorgsministerens framlegg.

– Uten akuttkirurgi på et sykehus vil kvalitetskravene føre til at det over tid ikke vil bli noe sykehus. Jeg tror ikke det ligger inne i helse- og omsorgsministerens planer. Men Senterpartiet vil stå i spissen for at Kongsbergs befolkning skal få et akuttilbud på kirurgi i tida framover, sier Lundteigen.

Bedre desentraliserte tilbud

Fullt så negativ er ikke Høies partikollega Kristin Ørmen Johnsen.

Kristin Ørmen Johnsen

Buskerudpolitiker Kristin Ørmen Johnsen sitter på Stortinget for Høyre.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Det medisinske tilbudet til det folk flest lider av, ønsker vi å desentralisere, sier Ørmen Johnsen.

Hva skal lokalsykehuset på Kongsberg da drive med i framtida etter denne planen?

– Når planen er ferdig diskutert i Stortinget, må helseforetakene diskutere hvordan sykehusene skal rigges i en region, sånn at de i best mulig grad kan ivareta tjenestene, sier Ørmen Johnsen.

Vil opprettholde fødetilbudene

Hun er mest opptatt av hvordan de akuttmedisinske tjenestene kan styrkes i mottakene. Hun vil ruste opp tilbudet til de største pasientgruppene, og hun mener det vil gjelde alle sykehus i Norge. Tilbudet til de aller minste skal ikke endres, ifølge høyrepolitikeren.

– Jeg opptatt av at vi skal beholde fødetilbudene der vi har de i dag. Det betyr at vi må ruste opp sykehusene, sier Ørmen Johnsen.

Hun ønsker ikke å diskutere tilbudet ved hvert enkelt sykehus.

Hvilke konsekvenser regjeringens nasjonale helse- og sykehusplan får for Kongsberg, blir trolig klarere når helse- og omsorgsministeren legger fram forslaget på Ringerike sykehus klokka 1130.