Vil bedre tilbudet på Østfoldbanen

Jernbanedirektoratet vurderer hvordan de kan bedre transporttilbudet på Østfoldbanen på kort sikt, og ser på flere muligheter for tiltak sør for Ski. Det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding. Toetasjes tog, flere tog i retning Moss i rushtiden, stopp på Ås og etablering av supplerende busstilbud er tiltak Jernbanedirektoratet ser på.