Vil at staten bidrar på Munchmuseet

Oslo kommune har søkt kulturdepartementet om over 80 millioner kroner fra 2020, for drift av Munchmuseet. Kulturbyråden sier Munch ikke bare er viktig for Oslo, men også nasjonalt og internasjonalt, og at staten bør bidra til å ta vare på denne kulturarven.

Illustrasjon av nye Munch-museet
Foto: Illustrasjon Estudio Herreros