Vil at lange flyreiser blir dyrere

Venstre håper regjeringen nå ender med å differensiere flypassasjeravgiften, slik at det blir dyrere å ta lengre flyreiser. En ny utredning av flyavgiften er en del av budsjettforliket i Stortinget fra sist uke.

Østfold Venstres Finn-Erik Blakstad peker på at miljøaspektet må legges mer vekt på, og at det er viktig for å få nytt liv på Moss lufthavn Rygge.

Video Næringslivet i Østfold beklager at Norwegian trekker seg fra Rygge.
Foto: Nyhetsspiller