Vil at apotekansatte vaksineres

Oslo kommune har fått en avtale om at koronavaksinering kan skje i apotek. Nå ønsker fagforeningene at ansatte som skal foreta vaksinasjon, selv må vaksineres. Foreningene frykter at smitterisikoen vil øke når apotekene skal administrere vaksinene.