Hopp til innhold

Her kan det fly støyende helikoptre over taket 500 ganger i året

Oslo universitetssykehus vil at de nye redningshelikoptrene skal lande på Rikshospitalet, ikke på Ullevål. Det kan gå utover de aller svakeste, frykter tillitsvalgte.

Rikshospitalets intensivavdeling for nyfødte

Den nye landingsplassen sykehuset vil bygge skal etter planen havne like ved intensivavdelinga for nyfødte.

Foto: Geir Olsen / NTB

Vi er særlig bekymra for konsekvensene for små premature barn, som trenger maksimal ro de første ukene, sier tillitsvalgt Sverre Medbø.

For to år siden fikk Norge det første av totalt 16 nye redningshelikoptre.

Fordi de er store og lager så kraftig vind, kan de nesten ikke lande ved noen sykehus. Heller ikke på Ullevål.

Grethe Aasved

Så kraftig er vinden: Her testlander det nye helikopteret på St. Olavs hospital i Trondheim.

Derfor vil Oslo universitetssykehus (OUS) at de skal lande på Rikshospitalet.

Nå har de søkt om å bygge en ny plattform for de nye helikoptrene like ved nyfødtintensiven.

Ny plattform vil ikke bety økt trafikk, ifølge søknaden. Den anslår at det nye helikopteret vil lande omtrent like ofte som det gamle – ca. 35 ganger i året.

De tallene er helt feil, mener tillitsvalgte.

Vil fly alt til Riksen

For sykehuset vil nå droppe landingsplass for de nye helikoptrene på Ullevål, kommer det fram i styrepapirer for Helse Sør-Øst.

Dermed skal de rutes til Rikshospitalet i stedet, med få unntak. Det vil øke helikoptertrafikken til den nye plattformen kraftig.

For i dag tar Ullevål imot to tredjedeler av redningshelikoptrene som lander i Oslo.

Flere helikoptre som lander og letter betyr mer støy for babyene på nyfødtavdelinga.

– Det gjør bekymringa vår langt større, sier Medbø.

Avdelingsleder Sverre Medbø

Sverre Medbø er overlege på nyfødtintensiven på Rikshospitalet. Der er de bekymra for mye støy fra helikoptrene.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Sykehuset ønsker ikke å kommentere saken og de tillitsvalgtes bekymringer.

200 landinger årlig

Det reelle tallet på landinger er nærmere 200 i året, mener foretakstillitsvalgt Erik Høiskar i Legeforeningen.

– Og det vil jeg si er et forsiktig anslag.

Høiskar peker på flere grunner til at tallet i søknaden er altfor lavt:

  • Antallet redningsoppdrag øker hvert år.
  • Ingen andre sykehus på Østlandet kan ta imot de nye redningshelikoptrene. Det vil trolig gjøre at flere som nå flys til andre sykehus, vil fraktes til Oslo med de nye helikoptrene.
  • Fordi de nye helikoptrene er raskere, teknologisk bedre og kan rykke ut i omtrent all slags vær, øker antallet oppdrag. For eksempel har redningstjenesten på Ørland rundt 40 prosent flere oppdrag etter at de fikk nytt helikopter.

I redningstjenestens egen prognose som NRK har fått tilgang til regner de med rundt 250 turer til oslosykehusene årlig når de nye helikoptrene kommer.

De fleste av dem vil altså trolig gå til Rikshospitalet, fram til de nye sykehusene i Oslo med egne plattformer står ferdige i 2031.

NRK forklarer

Redningsoppdrag til oslosykehusene

Redningstjenesten på Rygge

Redningstjenesten på Rygge i Østfold er den nærmeste for 3,1 millioner mennesker.

Årlig frakter de rundt 250 pasienter til sykehus.

Litt under halvparten av dem flys til sykehusene Oslo. Resten flys til andre sykehus på Sør- og Østlandet.

Nytt helikopter neste år

I dag bruker redningstjenesten Sar King-helikoptre. De kan lande ved nesten alle sykehusene på Sør- og Østlandet.

Rundt oktober 2023 får basen et av de nye helikoptrene.

Foreløpig kan det ikke lande på noen av sykehusene på Sør- eller Østlandet.

Forsinkelser koster liv

Hvis de ikke kan lande ved sykehus, må helikoptrene lande et annet sted og pasientene lastes om til bil eller mindre og treigere helikoptre.

Noe redningstjenesten selv mener gir forsinkelser inn til sykehus på rundt en halvtime.

Minst 13 prosent av pasientene de frakta i 2020 og 2021 ville dødd med en så stor forsinkelse, anslår de.

Dobling av oppdrag

Redningstjensten på Rygge beregner at de vil l frakte 120-130 pasienter til Oslo universitetssykehus (OUS) i år.

Med det nye helikopteret vil tallet nesten doble seg, ifølge deres prognoser.

Blant annet fordi en stor del av pasientene som i dag flys til andre sykehus, da må til Oslo for å komme direkte til sykehus, hvis hovedstaden har fått en landingsplattform på plass.

Les mer om de nye helikoptrene

Kan stoppe planene

Det er et stort problem om dette forsinker bygginga av en landingsplass, sier Høiskar.

For når tallene på antall landinger i søknaden er feil, må blant annet vurderinger rundt støy gjøres på nytt.

Erik Høiskar, tillitsvalgt for overlegene ved Oslo universitetssykehus, foran akuttmottaket på Ullevål. Høiskar har på seg en blå skjorte, han har kort, hvitt hår og bruker briller.

Erik Høiskar har lenge vært bekymra for at Oslo står uten mulighet til å ta imot Norges nye superhelikoptre.

Foto: Jenny Dahl Bakken / NRK

I verste fall vil Norges største sykehus fremdeles ikke kunne ta imot de nye helikoptrene om et år.

Da skal Østlandets redningssentral på Rygge i Østfold ta i bruk et av de nye helikoptrene.

– Liv kan gå tapt

Både Høiskar og redningstjenesten advarer om konsekvensene av det.

Uten landingsplass må helikoptrene lande så langt unna sykehusene at pasientene må lastes om og kjøres til sykehuset.

Da kan de komme til sykehuset rundt en halvtime senere enn om helikoptrene kunne fly rett dit.

Hvilket vi si at liv kan gå tapt, sier Høiskar.

NRK har gitt Oslo universitetssykehus mulighet til å kommentere kritikken fra de tillitsvalgte, og tallene de legger fram. De sier mye fortsatt er usikkert og vil ikke kommentere saken nå.

Hei!

Har du tanker om saken du har lest?

Eller flere tips om redningshelikoptre, tilrettelegging i skolen, kriminalitet eller psykisk helse? Kanskje om noe helt annet fra Stor-Oslo som bør tas tak i?

Ta gjerne kontakt!