Hopp til innhold

Må man tro på en Gud for å være religiøs?

Ja, mente Kunnskapsdepartementet og nektet den private Humanistskolen å starte sekulær livssynsskole på religiøst grunnlag. Nå er departementet tvunget til å snu.

Humanistskolen

Her i Forskningsparken håper daglig leder Ole Martin Moen at Humanistskolen kan starte opp til høsten.

Foto: Olav Juven / NRK

I november i fjor ba Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet om å behandle Humanistskolens søknad på nytt.

Men søkanden er fortsatt ikke behandlet, og nå frykter skolen at de heller ikke i høst får åpnet dørene.

– Det har vært en lang prosess, sier daglig leder Ole Martin Moen i Humanistskolen.

I 2011 fikk Humanistskolen først avslag på søknaden om å åpne privatskole.

– Det var fordi vi ikke tror på Gud. Vi har ikke gudsdyrkelse, sier daglig leder Ole Martin Moen i Humanistskolen.

Moen mente det var uakseptabelt at de fikk avslag fordi skolen ikke er tuftet på en gudstro, og klaget saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– De har gitt oss fullt medhold. Det samme har Justisdepartementet gjort.

Brudd på Grunnloven

Men selv om Moen er glad for medhold fra ombudet, er han redd for at de ikke får åpne til høsten ettersom klagen enda ikke er behandlet.

Både Justisdepartementets lovavdeling og Likestillings- og diskrimineringsombudet har slått fast at sekulært livssyn er å anse som religion, og dermed innenfor formålsparagrafen i privatskoleloven.

Noe annet ville være et brudd på Grunnloven, diskrimineringsloven og internasjonale konvensjoner.

Direktoratet opplyser at de behandler saker fortløpende, og lover svar senest 1. april.

Ventet i fire år

Fordi dagens privatskolelov krever at privatskoler må ha et alternativt formål til den offentlige skolen, søkte Humanistskolen om godkjenning på religiøst grunnlag, som er eksplisitt nevnt i loven.

– Humanistskolen er en ungdomsskole som bygger på et sekulært humanistisk livssyn. På Humanistskolen er det ikke noe KRLE- fag. Hos oss er det et filosofifag, hvor kritisk tenkning er i fokus, sier Moen.

Kristin Vinje

Høyres utdanningspolitiske talskvinne på Stortinget, Kristin Vinje.

Foto: Kristin Vinje

Men selv om Kunnskapsdepartementet måtte snu, kan fristen på 1. april være for sent for Humanistskolen, som står klare med tilbud om lokaler i Forskningsparken på Gaustad.

– Selv om vi har søkere, lærere og en lærerplan som vi er veldig stolt av, trenger vi en hastebehandling for å få dette i gang, sier Moen.

Kunne vært unngått

Kunnskapsdepartementet opplyser at de ikke vil gripe inn i saksbehandlingen fordi de er klageinstans.

Høyre mener dette eksempelet viser at dagens privatskolelov ikke fungerer etter hensikten.

Med den nye privatskoleloven som er på trappene, så hadde dette vært unngått?

– Ja, regjeringen vil åpne for at flere kan drive offentlig finansierte friskoler, og erstatte krav til formål med krav til innhold og kvalitet. Hvis det hadde vært gjeldende, hadde vi sluppet denne runden vi ser her nå, sier utdanningspolitiske talskvinne, Kristin Vinje.