Hopp til innhold

Vikingtidsmuseet kan bli forsinket

Det nye museet for vikingskipene og de andre skattene på Bygdøy kan bli ett år forsinket.

Vikingtidsmuseet

GAMMELT OG NYTT: Det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy vil bestå av et rehabilitert Vikingskipshus og et spektakulært nybygg.

Foto: AART Architects/Statsbygg

– Vi er svært bekymret for situasjonen, sier direktør Håkon Glørstad i Kulturhistorisk museum, som Vikingskipshuset og det nye Vikingtidsmuseet er en del av.

Statsbudsjettet

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør Statsbygg

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim.

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien / Statsbygg

Det er Statsbygg som roper varsko om forsinkelser fordi Oslo kommune bruker lang tid på sin del av planene. Faren er at Vikingtidsmuseet ikke kommer med i statsbudsjettet for 2019, slik fremdriftsplanen tilsier.

– Hvis vi ikke får et politisk vedtak så tidlig som mulig i mai, er det en risiko for i verste fall ett års utsettelse i prosjektet, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim.

Statsbygg er inne i siste innspurt i kvalitetssikringen av prosjektet. Njaa Aschim sier at et planvedtak i Oslo bystyre er en del av den pakken av dokumenter de må legge frem for Kunnskapsdepartementet i mai for å få oppstartsbevilgning i 2019.

Sikkerhet og publikum

Museumsdirektør Håkon Glørstad sier at det er tre grunner til at ett års forsinkelse er kritisk for museet som skal formidle en mer enn tusen år gammel historie.

Håkon Glørstad

Museumsdirektør ved Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad.

Foto: Håkon Glørstad/Kulturhistorisk Museum

– Det ene handler om samlingenes sikkerhet. Vi har lenge visst at vi må gjøre noe for å sikre dem på en forsvarlig måte for fremtiden, og her betyr faktisk tiden noe.

– Den andre grunnen er publikum. Dette er verdensarv som hele verden kommer for å se. Hvert år har vi betydelig vekst i besøkstallene. Allerede nå er det over halv million som besøker Vikingskipshuset hvert år, mens bygget er designet for 40.000.

– Det sier seg selv at dette en uholdbar situasjon.

– Den tredje grunnen er kompetanse. Vi har nå brukt mange år på å samle et team som jobber med sikkerhetsspørsmålene rundt samlingen daglig. Hvis dette prosjektet utsettes i mange år, vil den kompetansen falle fra hverandre, og vi må starte helt på nytt, sier Glørstad.

Vikingskip

VEIER VIKINGSKIPENE: For første gang blir Osebergskipet veid før det skal flyttes inn i nytt museumsbygg vegg i vegg.

Foto: Mårten Teigen

Kunnskap og forståelse

Ett nytt Vikingtidsmuseum skal sikre befolkningen og kommende generasjoner tilgang til kulturhistorisk kunnskap og forståelse av vikingtiden, gi økt sikkerhet for vikingtidssamlingen og bedre arbeidsforhold for de ansatte.

Det nye museet setter sluttstrek for en lang og broket historie:

Osebergskipet flyttes i 1926

PÅ SKINNER: Osebergskipet ble slept gjennom Oslos gater fra Universitetshagen til Pipervika i 1926 og fraktet på lekter til Bygdøy.

Foto: Oslobilder.no

Gang- og sykkelløsninger

Statsbyggs store bekymring er at reguleringsplanen for museet ikke engang er sendt politisk behandling fra plan- og bygningsetaten (PBE). Etter at Statsbygg etterlyste saken og NRK begynte å stille spørsmål, lover etaten nå å sende den til rådhuset innen 16. mars.

– Denne saken har tatt litt ekstra tid i sluttfasen fordi man har hatt diskusjoner rundt blant annet gang- og sykkelløsninger på Bygdøy ut til Folkemuseet, sier avdelingsdirektør i PBE, Andreas Vaa Bermann.

Lover fortgang

Byrådet kan ikke love å behandle saken i tide til at bystyret kan vedta planen i mai, men skal gjøre så godt de kan.

Rasmus Reinvang

Byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG).

Foto: Sturlason

– Vi har ennå ikke mottatt planen, så det er vanskelig for meg konkret å vurdere innhold og saksbehandlingstid nå, sier byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG).

– Det nye Vikingtidsmuseet er et flott prosjekt av stor betydning for byen vår, og jeg må også få si at man i arkitektkonkurransen har kommet frem til en meget elegant løsning for det nye museet.

– Dette er en sak byrådet vil prioritere og så snart som mulig sende over til behandling i bystyret, sier Reinvang.