Viken vil skrote planen for E18 vest for Oslo

Hele E18 vest for Oslo er nok en gang i spill. Nye Viken nekter å godta motorveiplanene til Vegvesenet og regjeringen.

E18 Ramstadsletta mot Blommenholm

VIL IKKE BYGGE HER: Både Stortinget og regjeringen vil bygge ny E18 sammenhengende fra Lysaker og hit til Ramstadsletta, inkludert tunnel på Høvik. Det vil ikke det rødgrønne flertallet i Viken.

Foto: Statens vegvesen

Den flere tiår lange striden om ny E18 gjennom Asker og Bærum tok i dag en ny, dramatisk vending. Det skjedde da Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og SV la fram den politiske plattformen til det nye fylkesrådet i Viken.

– Høyt og tydelig nei

Her nekter de rødgrønne partiene å godta en utbygging som øker veikapasiteten.

– Vi sier høyt og tydelig nei til regjeringens planer for E18 Vestkorridoren, sa MDGs Viken-topp Kristoffer Robin Haug da plattformen ble presentert på Skårer gård i Lørenskog klokka 12.

– Planene er veldig kostbare og vil føre til økt trafikk og mer klimagassutslipp, sa Haug.

Fylkesrådet i Viken på Skårer gård

MINDRE E18: Viken-toppene Anne Beathe Tvinnereim (Sp), Kristoffer Robin Haug (MDG), Camilla Eidsvold (SV) og påtroppende fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) vil ha mindre E18 enn regjeringen.

Foto: Fabian Skalleberg Nilsen / NRK

Trekker støtten

Det nye fylkesrådet i Viken trekker dermed tilbake støtten til prosjektet som fylkestinget i Akershus ga i oktober i fjor.

Da aksepterte Akershus bompengeopplegget for hele strekningen mellom Lysaker og Ramstadsletta.

Nye bommer

Opplegget for bompenger betyr at det blir satt opp nye bommer i Bærum når veien er ferdig.

Det ble samtidig gitt garanti for utbyggingskostnader pluss renter på nær 15 milliarder kroner.

Uten en fylkeskommunal garanti er spørsmålet om regjeringen kan legge fram en sak om bompengene for Stortinget og om hele prosjektet er i fare.

– Slag i løse luften

Bærums-ordfører og E18-forkjemper Lisbeth Hammer Krog (H) tror ikke det.

– Jeg ser på dette som et slag i løse luften. E18 går som planlagt til tross for at det rødgrønne Viken-flertallet prøver å forkludre fremdriften, sier hun.

Hammer Krog minner om at E18 ikke er en fylkesvei, men en nasjonal stamvei. Hun sier at dagens stortingsflertall er en garantist for gjennomføringen.

 Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog foran E18

TROR PÅ E18: Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog tror ikke Viken-flertallet lykkes i å forkludre E18.

Foto: Fabian Skalleberg Nilsen / NRK

– Stortinget garantist

Men kan regjeringen gå videre med saken når den fylkeskommunale garantien blir trukket tilbake?

– Det har blitt gitt en garanti. Det er heldigvis ikke slik at når man har gitt en garanti, kan man etter noen uker si at den gjelder ikke.

– Stortingsflertallet har overprøvd tidligere vedtak og skåret gjennom av hensyn til innbyggerne og næringslivet.

– Her er det så mye støy og støv at vi trenger fortgang i gjennomføringen av ny E18 - under bakken, sier Lisbeth Hammer Krog.

Godtar litt utbygging

Det nye rødgrønne flertallet i Viken vil bare godta en begrenset utbygging av E18. Det dreier seg om den aller første etappen fra Lysaker til Strand, en strekning på rundt to kilometer.

Det var dette Oslo, Akershus og staten til slutt ble enige om i de knallharde Oslopakke 3-forhandlingene i 2016.

Denne enigheten ble siden overkjørt av både regjeringen og Stortinget. De gikk i stedet inn for en sammenhengende utbygging helt til Ramstadsletta, inkludert tunnel på Høvik.

Jon Georg Dale og Jan Tore Sanner

TILBAKE PÅ SKINNER: E18 er tilbake på skinner, kunne samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og regjeringskollega Jan Tore Sanner (H) fra Bærum fortelle i mai. Nå kan prosjektet spore av på nytt.

Foto: Olav Juven / NRK

– Ap er for E18

Utbygging uten opphold er siden akseptert av både Akershus fylke og Bærum kommune. Det rødgrønne flertallet i Oslo har protestert for døve ører - fram til nå.

Påtroppende fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) avviser at hennes parti har snudd, selv om Aps stortingsgruppe støttet regjeringens opplegg for full E18 utbygging.

– Arbeiderpartiet er i alle tre fylkene for E18. Arbeiderpartiet har også vært med på å forhandle fram den løsningen for E18 som ligger i Oslopakke 3.

– Det er den løsningen som må ligge til grunn. Det er ikke sånn at regjeringen kan gjøre det de vil etter at lokalpolitikerne er blitt enige om en løsning som vi kan stå inne for, sier Brenna.

– I strid med lokal enighet

I den rødgrønne plattformen i Viken står det nemlig følgende:

«Det skisserte bompengeopplegget for E18 som har vært på høring fra Statens vegvesen er i strid med lokal enighet i Oslopakke 3, fordi regjeringen vil utvide antall felt inn mot Oslo.

Fylkesrådet i Viken vil derfor ikke være garantist for den skisserte finansieringen.

Fylkesrådet vil be regjeringen om at det ikke gås videre med E18-prosjektet slik det nå er planlagt av regjeringen»