Viken kan svekke beredskapen

Evnen til å håndtere alvorlige kriser og terror vil bli dårligere med etableringen av det nye store fylket Viken på Østlandet.

Det er konklusjonen i en rapport der de som jobber med beredskap er blitt intervjuet, sier utreder i Nivi analyse, Geir Vinsand:
Justis- og beredskapsdepartementet mener det er for tidlig å si at beredskapen vil bli rammet ved en ny fylkesinndeling på Østlandet. Statssekretær Knut Morten Johansen åpner likevel for å gjøre enkelte endringer.