Vikarbyråene kastes ut av sykehjem i Oslo

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen vil fase ut bruken av vikarbyråer i sykehjemmene fordi hun mener arbeidskraften koster for mye og at vikarene gjør for mange feil.

Video Flere ledige sykehjemsplasser i Oslo

Det vil bli færre innleide vikarer på sykehjemmene i Oslo. Det nye rødgrønne byrådet vil kaste ut de private vikarbyråene.

Foto: Nyhetsspiller

– Mange av avvikene er knyttet til bruk av bemanningsbyråer. Det er vikarer som ikke kjenner sykehjemmene, som kanskje ikke har den kompetansen sykehjemmene trenger, sier Inga Marte Thorkildsen (SV) byråd for helse- og sosialtjenester i Oslo.

Det var i desember at Dagsavisen avdekket at det var 4 500 avviksmeldinger ved Oslos sykehjem i årets åtte første måneder, 40 prosent av dem knyttet til feilmedisinering. Den nye rødgrønne byråden mener innleide vikarer har skylden for mye av dette.

I Oslo kommune har det lenge vært vanlig at man leier vikarer fra private byråer, men nå vil byråden snu dette.

Inga Marte Thorkildsen

Byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester Inga Marte Thorkildsen (SV) vil kastet ut vikarbyråene.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Mener det er kostbar

Den nye byråden mener de private byråene også koster for mye for kommunen.

– I dag kjøper vi tjenester for 60 millioner kroner, men jeg vet at det finnes alternativer. Hvis vi utforsker dem og jobber enda mer systematisk med sykefravær, så har vi mulighet til å spare inn, sier Thorkildsen.

Sjokkerte byråeiere

Ett av de store bemanningsbyråene som Oslo kommune bruker er Jobzone. De lurer på hvordan kommunen nå skal klare seg helt uten innleid arbeidskraft.

– Jeg stiller meg undrende til hvordan kommune da skal håndtere sine bemanningsutfordringer. I dag leverer bemanningsbyråene mye personell til sykehjemmene og jeg antar at det er en grunn til det, sier Espen Hem Jacobsen, som er administrerende direktør i Jobzone.

Han mener det er viktigere at man bruker sykepleiere og andre faglærte til det de virkelig kan, og han avviser at avviksmeldingene er vikarenes skyld.

– Det har jeg undersøkt og jeg kjenner ikke til at det er flere avviksmeldinger på vikarer enn på annet personell, sier Jacobsen.