Naturbruksskole får kritikk for dårlig dyrehold

Mattilsynet mener Kalnes videregående skole i Sarpsborg bryter dyrevernsloven og flere forskrifter i sitt dyrehold, etter at elever ved skolen varslet om forholdene.

Grisehold på Kalnes

Mattilsynet slo fast at minst 80 % av grisungene på Kalnes hadde sår på framknærne, som følge av for hardt underlag.

Foto: Petter Larsson/NRK

Inspektører fra Mattilsynet besøkte nylig skolen, som er en av de eldste fagskolene for landbruk i Norge, etter å ha mottatt en omfattende bekymringsmelding fra noen av skolens 400 elever.

Her er noen av tilfellene elevene påpeker:

  • Flere griser blør og har liggesår.
  • Flere griser er halebitt.
  • Hester har sprekker i hovene.
  • Kalver blir fratatt moren altfor tidlig og satt i en bås hvor de ligger i sitt eget urin.

Rapporten fra inspektørene viser tre brudd på forskrifter og ett brudd på dyrevelferdsloven.

– Ideelt sett skal jo alt være i orden overalt, ikke minst på en utdanningsinstitusjon. Men så er det ikke en helt ideell verden, og da har vi påpekt noen avvik, sier avdelingssjef Jarle Bergsjø i Mattilsynet til NRK.

Han understreker at rapporten tar utgangspunkt i tilsynet, og ikke elevenes bekymringsmelding.

– Vi følger opp bekymringsmeldinger, men vår vurdering baseres på det vi selv har sett. Det er ikke alltid helt det samme som alt som står i meldingene, sier Bergsjø på generelt grunnlag.

Griser hadde sår

Bergsjø understreker at noen av avvikene ved Kalnes er relativt små, mens andre sees mer alvorlig på. Det gjelder blant annet forholdene for spedgris.

I rapporten står det at så mange som 80–85 prosent av de observerte spedgrisene hadde sår på beina.

Grisehold på Kalnes

En stor andel av spedgrisene på skolen har tydelige sår på knærne.

Foto: Petter Larsson/NRK

– En for stor andel av de minste dyrene har sår og skader på beina. Det kan være fordi gulvet er for ujevnt, eller at det er brukt for lite strø. Dette er uheldig og kan gi inngang for bakterier og gi dyrene betennelser, sier han.

Det påpekes også at skolens kaniner bor for trangt og får for lite aktivitet.

I tillegg har sauene manglende tak på foringsplass, leskur som ikke gir nok beskyttelse mot vær og vind og manglende varmemulighet.

Enkelte dyr manglet også merking.

Kalnes får kritikk

Leskuret til sauene på skolen er falleferdig og skjermer ikke godt nok mot vær og vind.

Foto: Petter Larsson/NRK

Vurderer politianmeldelse

Elevene sendte også bekymringsmelding til Dyrevernalliansen.

Kommunikasjonsrådgiver Kaja Efskind sier at deres jurist vil gå gjennom Mattilsynets rapport, og at de muligens politianmelder skolen i romjulen.

– Det er sjokkerende at en institusjon som skal ha som formål å være forbilde for fremtidige landbruksutøvere behandler dyr på denne måten. Her er det mye som tyder på at det jevnt over er dårlig velferd for alle dyrene på skolen. Skoler som dette skal helst drive et hakk over det som er vanlig standard, men dette er totalt lavmåls, og åpenbare brudd på dyrevelferdsloven, sier hun til NRK.

Kommuniksasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliasen.

Kommunikasjonsrådgiver Kaja Efskind i Dyrevernalliansen sier at de vurderer å politianmelde skolen.

Foto: Dyrevernalliansen

Rektor: – Glad for at elevene varsler

Torstein Maugesten, som er rektor ved Kalnes, understreker at han ikke har fått lest nøye gjennom rapporten, men han lover at avvikene skal utbedres innen fristen 9. februar.

– Avvik kan oppstå og vi tar tak i dem. Vi er ikke likegyldige til dette, vi gjør noe med det umiddelbart. Allerede etter inspeksjonen ble det gjort tiltak, sier han.

Rektoren setter pris på at elevene varsler om forhold de mener er kritikkverdige.

– Mange av elevene er naturbrukselever som i sin grunnholdning har et stort hjerte for dyr. Vi skal være et forbilde. At noen ser noe de mener er galt, sier ifra og gjør forholdene bedre for dyrene, det er bare bra.