Hopp til innhold

Vi krangler mer

Vi krangler om barn, penger og med arbeidsgiveren. Så mye krangler vi at kapasiteten i retten er sprengt mange steder.

Tiltalebenk

Det er stadig flere som bruker domstolene til å avgjøre hvem som har rett og galt.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Liv Synnøve Taraldsrud, sorenskriver Eiker og Kongsberg tingrett

Liv Synnøve Taraldsrud, sorenskriver Eiker og Kongsberg tingrett.

Foto: Åste R. Ruud, Domstoladministrasjonen

Både sivile saker og straffesaker blir det flere av i det norske rettsvesen, men det er de sivile sakene som øker mest. I 2015 ble det behandlet 83.983 saker i norske domstoler og det er nesten 16.000 flere enn for ti år siden. Av de sivile sakene er det konflikt rundt barna som barnefordelingssaker og barnevernssaker som øker mest.

– Hele økningen kan ikke forklares med de to saksområdene selv om de har en stor økning begge to. Løsørekjøp er også et området som har ført til mange flere rettssaker, sier sorenskriver i Kongsberg og Eiker tingrett, Liv Synnøve Taraldsrud.

Økonomi og tilgang

Med en ny tvistelov ble tilgangen til domstolen lettere. Det tror sorenskriveren kan ha noe å si for økning i antall saker. Samtidig er den økonomiske nedgangen i samfunnet noe som viser seg i retten også.

–Erfaringene tilsier at økonomiske nedgangstider gir flere saker i retten. I dårlige tider blir det oftere uenighet om de midlene som finnes. Når det er økonomisk romslighet er det enklere å finne løsninger utenfor retten, sier Taraldsrud.

Les også: Domstolene sliter oftere med å holde tidsfristene

Går til sak mot arbeidsgiveren

Erling Moe Domstoladministrasjonen

Kommunikasjonsdirektør i Domstoladministrasjonen, Erling Moe.

Foto: domstol.no

Nedgangstidene gjør at flere privatpersoner møtes i retten, men arbeidsgiveren blir også oftere trukket inn i rettssystemet nå. Spesielt synes det i de delene av landet som er hardest rammet av oljekrisa.

I Stavanger tingrett har det vært en tredobling av arbeidsrettssaker de siste fire årene. I Haugland tingrett er det en dobling på to år og for Jæren, Nordhordland og Asker og Bærum er det også en sterk vekst i arbeidsrettssaker.

– Domstolene speiler samfunnet og når det er mange oppsigelser et sted så blir det flere arbeidsrettssaker, sier kommunikasjonsdirektør i Domstoladministrasjonen, Erling Moe.

Les også: Dette har folk prøvd å ta med seg inn i retten

Tar tid

Moe bekrefter at det er den samme trenden over hele landet. Det krangles mye mer om barn og penger enn for noen får år siden. Også straffesaker har økt på ti år, men her er det større forskjeller fra sted til sted.

– Straffesaker følger ressursene til politiet. Jo mer ressurser jo flere saker til retten, sier Moe.

Konsekvensen av flere saker i domstolene er økt press på de ansatte og lengre behandlingstid.

– Det er ansettelsesstopp i 2016 så konsekvensen av økningen blir at partene kanskje må vente flere måneder på en avgjørelse. Det synes vi er uheldig, sier Moe.

Selv om sakstilgangen blir større og større mener domstolene selv at rettssikkerheten ivaretas.

– Rettssikkerheten er en av våre veldig viktige bærebjelker og den går vi aldri på akkord med. Så rettssikkerheten blir ivaretatt, helt klart, sier sorenskriver i Kongsberg og Eiker tingrett, Liv Synnøve Taraldsrud.

Les også: Anundsen velsignar fusjon av domstolsleiing

rettsal

Stadig flere krangler havner i retten.

Foto: Oddleif Løset / NRK