Vi bruker opp helsevesenet - helt unødig

– Å se på graviditet som sykdom, er et eksempel på at vi sykeliggjør helt vanlige tilstander. Vi bruker opp helseressursene på helt unødvendige behandlinger. sier den kjente legen og foredragsholderen Jørgen Skavlan.

Graviditet

– Vi sykeliggjør helt vanlige tilstander, som graviditet, og bruker for mye helseressurser på unødvendige behandlinger, mener allmennlege Jørgen Skavlan.

Foto: Colourbox.com

– Debatten om hvorvidt graviditet er en sykdom eller ikke, går rett i kjernen på hvordan vi skal bruke helsevesenet. Graviditet er ingen sykdom, graviditet er livets lykkeligste omstendighet. Det finnes nesten ikke noe som er mer naturlig, sier Skavlan.

Mye unødvendig behandling

Jørgen Skavlan, som ble kåret til årets allmennlege i 2010, mener vi er i ferd med å bli en nasjon av sykeliggjorte mennesker, der terskelen for å se på oss selv som syke er blitt svært lav. Han mener vi går til legen for den minste ting, og at det settes i gang mange unødvendige utredninger, undersøkelser, og behandlinger.

– For eksempel skulle 70 prosent av alle skulderoperasjoner aldri funnet sted. 50 prosent av alle kneoperasjoner er helt unødvendige, og store mengder av den antibiotikumet som gis, aldri skulle vært forskrevet. Det er mange, mange eksempler, sier han.

Han opplever selv som allmennlege veldig mange som slett ikke burde vært der.

– De aller fleste "vondter" og småsykdommer går over av seg selv, og det er ikke nødvendig å gå til legen så fort det er noe.

Stikk fingeren i jorda

Han mener vi må stikke fingeren i jorda og erkjenne at Ola nordmann altfor lett blir syk og ufør.

– Det ser ut til at ingen har mot nok til å si at det er noe fundamentalt galt med både individets og samfunnets holdninger til terskelen for sykmelding, spør han.

Han mener det er et klart overforbruk av helsetjenester, og at dette er vokst til å bli et alvorlig samfunnsproblem. Det sprøytes inn enorme pengesummer i helsevesenet, mens alvorlig syke opplever at de fortsatt ikke får den behandlingen de skal ha.

– Istedenfor å fokusere på mangelen på ressurser, og at vi trenger nærmest ubegrenset tilgang på penger, burde vi kanskje heller fokusere på hva vi bruker helsekronene på., sier han

Få ned overforbruket

Han mener det er mange nå som er enige om at vi må fokusere på å få ned overforbruket.

– Vi ville oppnå å frigjøre ressurser for deg og meg, når vi virkelig trenger det, og spør du folk, er de fleste enige i at vi burde bruke ressursene når de virkelig trengs. Når vi rammes av kreft – når vi rammes av hjerteinfarkt og så videre. Det er bare det, at holdningene våre i praksis fører til stadig flere legebesøk og undersøkelser.

Han peker på at debatten om sykdom og graviditet er en del av dette. Statistikken viser at svenske kvinner har omtrent halvparten av sykefraværet under graviditet, sammenlignet med de norske kvinnene.

– Selvfølgelig skal de som virkelig er syke under graviditeten få hjelp, og sykemeldes, men problemet i dag er at sykefravær og sykemelding under graviditet nærmest er blitt en rettighet, fremfor å brukes når det virkelig er behov, sier Skavlan.