VG: Utsetter togutbygging på Østlandet

Jernbanedirektoratet vil ha utsettelser i Intercity-utbyggingen på Østlandet, tross store protester.

Jernbane

UTSETTES: I tidsplanen Jernbanedirektoratet har lagt frem vil ikke utbyggingen til Fredrikstad stå ferdig til 2024.

Foto: Rainer Prang / NRK

I april ga direktoratet støtte til Bane Nor i deres ønske om å utsette utbyggingen av dobbeltsporet jernbane på det sentrale Østlandet med flere år, da jernbanedirektør Kirsti Slotsvik la frem deres forslag til handlingsprogram for 2018–2029.

Nå bekrefter Jernbanedirektoratet overfor VG at de har felt sin dom over Intercity-utbyggingen, og har kunngjort sin endelige tidsplan for togutbyggingen.

Etter høringsrunden, der det kom store protester fra distriktene, har direktoratet ikke valgt å gjøre større endringer i fremdriftsplanen.

– Med de rammene som ligger til grunn for handlingsprogrammet, har vi ikke sett noen mulighet til å fremskynde Intercity fra det som lå i høringsutkastet, sier kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet Svein Horrisland til avisen..

Ordfører: – Intercity står for fall

I tidsplanen vil ikke utbyggingen til verken Hamar, Tønsberg eller Fredrikstad stå ferdig til 2024 som først forespeilet.

Ordfører Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad (A)

BETENKT: Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård er skuffet over at intercity-utbyggingen til Fredrikstad utsettes.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Det er ikke overraskende, men det er svært skuffende. Jeg hadde håpet at de skulle legge litt vekt på høringsuttalelsene, men det ser ikke ut til at de har gjort det i det hele tatt. Det sier litt om prosessen, for de har konkludert med det samme som ble foreslått på forhånd, sier Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård til NRK.

Utbyggingen til Hamar blir foreslått ferdig først i 2026, mens det ikke er satt noe tidspunkt for ferdigstillelse til Fredrikstad og Sarpsborg.

Også Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje er skuffet over avgjørelsen.

– Det er veldig skuffende at et enstemmig vedtak i Stortinget blir satt til side av Jernbanedirektoratet. Sluttstreken blir flyttet på hele tiden. For meg virker det som at Intercity-satsingen på Østlandet står for fall, det er det jeg frykter mest nå, sier Martinsen-Evje.

Det er Samferdselsdepartementet og regjeringen som tar den endelige avgjørelsen i saken, men trolig blir det ingen store endringer fra det Jernbanedirektoratet har gått inn for.

– Vi får se på hva slags konsekvenser dette får. Staten er ikke en veldig troverdig samarbeidspartner, forteller Jon-Ivar Nygård.

Vil ha god fremdrift

For litt over ett år siden vedtok Stortinget at pendlere fra Hamar, Tønsberg, Fredrikstad og Hønefoss få raskere togforbindelse til Oslo innen 2024.

Men i februar fortalte konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor til Aftenposten at dette ikke var realistisk å få til.

Bane Nor ønsket derfor å utsette fullføringen av InterCity-utbyggingen til 2025 for Tønsberg, 2026 for Hamar, 2027 for Fredrikstad (videre til Sarpsborg innen 2029) og 2028 for Hønefoss, og de fikk støtte fra Jernbanedirektoratet.

Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen uttalte i april til NRK at han ønsket god fremdrift i utbyggingen.

– Men når man fra jernbanefaglig hold sier at dette er vanskeligere enn vi trodde for bare ett år siden, så må vi ta innover oss denne informasjonen, sa han.