Vet ikke konsekvensen av strømbrudd

Viktig medisinsk utstyr kan slutte å fungere dersom det skulle bli strømbrudd ved Oslo Universitetssykehus, fordi sykehuset ikke har oversikt over hvilke rom som har back-up systemer.

Ullevål universitetssykehus i Oslo

Ved Ullevål, Radiumhospitalet og Aker mangler mange av rommene der det brukes medisinsk teknisk utstyr batterier, kalt UPS, som sørger for strøm frem til generatorene tar over.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Det viser et tilsyn gjort av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– I verste fall har det alvorlig konsekvenser for den som blir operert eller er under behandling, at legen manuelt må gå inn å overta for elektromedisinske utstyret som er i bruk, sier avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Bjørn Nyrud.

Nå må sykehuset betale 450.000 hver måned i tvangsmulkt.

– Omfattende avvik

Allerede i mars i år fikk sykehuset frist til å rette opp i de feilene som finnes, men det er ikke gjort.

– Det er ganske omfattende avvik det dreier seg om. De har 670 rom som krever den typen utstyr, og på forrige møte hadde de ikke oversikt over dette.

På sykehus er det masse elektronisk utsyr som er helt avhengig av strøm for å fungere. Men, ved Oslo universitetssykehus har man ikke en oversikt over hvilke rom som har tilstrekkelig back-up systemer dersom det skulle bli et strømbrudd.

Ved Ullevål, Radiumhospitalet og Aker mangler mange av rommene der det brukes medisinsk teknisk utstyr batterier, kalt UPS, som sørger for strøm frem til generatorene tar over.

– Man skifter ut medisinske teknisk utstyr ganske fort, og i den forbindelsen må også bygningsmassen og infrastrukturen følge med på dette. Det er da man må kvalitetssikre hvilke medisinsk teknisk utstyr som trenger batteri backup dersom strømmen skulle bli borte, sier teknisk sjef ved Oslo Universitetssykehus, Thomas Magnusson.

Skal sjekke alle rom

Magnusson sier sykehuset nå er i gang med å sjekke alle rom, og at en full oversikt vil være på plass innen nyttår.

– Vi har nå sagt at vi har en handlingsplan som vi øker tempoet på, og frem til nyttår har vi som mål å gå i gjennom alle disse rommene for å få en komplett oversikt.

Kan pasienter føle seg trygge ved OUS i dag?

– Ja det vil jeg si.

Hva gjør dere nå, dersom dere oppdager at et rom ikke kan bruke noen typer medisinsk utstyr?

– Et alternativ er at vi slutter med den behandling i det rommet, som kan medføre en fare for pasienter, og stenger virksomheten i det rommet.